U bent hier

Adres

Vaartweg 32
1217 SV  Hilversum
T: 035-6426000
E: hilversum@molemann.nl

Hilversum

De vestiging Hilversum behandelt jeugd, jong volwassenen en volwassenen, zowel in de basis GGZ als ook in de specialistische GGZ. We kijken naar de problemen en de persoonlijke ontwikkeling. Belangrijke anderen zijn onmisbaar voor ons om cliënten echt te kunnen begrijpen. Bovendien is onze ervaring dat belangrijke anderen een sterke positieve bijdrage kunnen leveren aan de behandeling.  Waar u als patiënt tegenaan loopt vormt de start van de behandeling en we zoeken samen met u hoe we daar het beste aan kunnen werken.
 

We hebben een breed groepsaanbod naast de systemische behandeling, waar extra aandacht uit kan gaan naar bv. leeftijdsgebonden of thema gebonden problematiek. Alles gaat in overleg zodat u de regie voert over jouw behandeling.  Waar nodig of wenselijk is het mogelijk om aanvullend in de behandeling meer individueel gericht te werken middels bijvoorbeeld EMDR bij traumaverwerking, mindfulness, of cognitieve gedragstherapie.
De vaste psychiater in het team kan zo nodig meedenken in de mogelijkheden van medicamenteuze behandeling.

 

Onze behandelaren