U bent hier

Adres

Henry Dunantstraat 32a
3822 XE   Amersfoort
T: 033-4890141
amersfoort@molemann.nl

Amersfoort Volwassenen-Kind & Jeugd

MoleMann Amersfoort  biedt psychologische en psychiatrische diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen binnen zowel de Basis ggz als de Specialistische ggz . We behandelen zowel in individueel verband als in groeps- of gezinsverband vanuit een systemische visie. Dat wil zeggen dat we naasten zo veel mogelijk betrekken en veel samenwerken met het netwerk van onze patiënten.

Ons team bestaat uit verschillende disciplines:  GZ-psychologen, basispsycholoog, orthopedagoog, verpleegkundig specialist/ SPV, creatief therapeut, psychotherapeut, psychiater ouderen, volwassenen en een kind- en jeugdpsychiater.

Let op voor team Volwassenen en team Kind & Jeugd: Vanwege de vele aanmeldingen kunnen wij alleen aanmeldingen uit de regio Amersfoort in behandeling nemen. Voor team volwassenen geldt dat we verwijzingen voor louter diagnostiek (dus zonder systemische en/of behandelvraag) afwijzen.

Ouderenpsychiatrie Amersfoort/Zeist

Wij verwijzen u door naar onze vestigingen in Huis ter Heide en Amersfoort zie verder Ouderenpsychiatrie. De wachttijd voor team Ouderen (60+) is ca. 4 weken.

We behandelen de volgende stoornissen:

 • Stemmingsstoornissen (volwassenen: bipolaire stoornissen uitgezonderd)
 • Angststoornissen
 • AD(H)D
 • Aan autisme verwante stoornissen (volwassenen: verstandelijke beperking uitgezonderd)
 • Systeem/gezinsproblematiek
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen

Behandelmethode

 • Systeemtherapie
 • Echtpaartherapie (volgens model EFT)
 • Cognitieve gedragstherapie 
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Inzicht-gevende gesprekstherapie
 • EMDR
 • Farmacotherapie (medicatie)
 • Schematherapie (alleen in groepsverband)
 • ACT (Acceptatie en Commitment-therapie, vnl. in groepsverband)
 • Mindfulness (MBCT) in groepsverband

 

 

Onze behandelaren