Sneek Ziekenhuispsychiatrie - locatie Antonius

Volwassenen
Ziekenhuispsychiatrie
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek
T: 088-0201390
Sneek Ziekenhuispsychiatrie - locatie Antonius

MoleMann Mental Health verzorgt de Ziekenhuispsychiatrie voor de Antonius Zorggroep.

De afgelopen jaren heeft de Psychiatrische afdeling (PAAZ) van de Antonius Zorggroep hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de afdeling Ziekenhuispsychiatrie. Vanaf 1 januari 2022 valt de Ziekenhuispsychiatrie niet meer onder de vlag van de Antonius Zorggroep maar van MoleMann Mental Health. De continuïteit van de Ziekenhuispsychiatrie  is voor patiënten en inwoners in dat werkgebied op deze manier geborgd.

MoleMann is een gespecialiseerde GGZ-instelling voor Volwassen en Kind & Jeugd, met 16 vestigingen in Midden- en Noord Nederland, waarvan twee in Friesland (Leeuwarden en Heerenveen).  Ook heeft MoleMann 1 vestiging Ziekenhuispsychiatrie in Amersfoort, Meander Ziekenhuis.

MoleMann Ziekenhuispsychiatrie, locatie Sneek (en Emmeloord) levert diensten in eerste plaats aan het ziekenhuis zelf. Daarnaast aan huisartsen en collega instellingen in de regio. Deze diensten bestaan uit de volgende vier vormen:

Consulten

In het beddenhuis komen we voor alle afdelingen, ook in de avond- en nacht voor consulten.

Multi Disciplinaire Overleggen (MDO’s)

Dit gebeurt in samenwerking met de afdelingen kindergeneeskunde en obstetrie (POP-poli). Verder vinden er MDO’s plaats met de afdeling geriatrie en revalidatiegeneeskunde. De faciliteit voor Electro Convulsieve Therapie (ECT) zal zo spoedig mogelijk worden hervat.

Polikliniek en behandelcentrum

Naast de algemene polikliniek voor patiënten met zowel somatisch als psychiatrisch lijden en bipolaire stoornis, is MoleMann gestart met een polikliniek voor Somatische Onbegrepen Lichamelijk Lijden (SOLK).

Kliniek

De zorgverzekeraars hebben MoleMann gecontracteerd voor een klinische faciliteit van 20 bedden. De nadruk ligt hierbij op patiënten waarbij samenwerking tussen somatisch specialisten en psychiaters wenselijk is. Bij opnames/overplaatsingen hebben patiënten verwezen uit het Antonius altijd voorrang ten opzichte van externe verwijzingen.

Exclusiecriteria

Voor informatie over exclusiecriteria verwijzen wij naar de veelgestelde vragen op onze website. Voor de vestiging Sneek gelden deze criteria voor de polikliniek. Bent u verwijzer en twijfelt u, neem contact op.

Wachttijden

Volwassenen Gespec. GGZ
2 weken

Onze behandelaren

Adri Knippenberg
Verpleegkundige
BIG reg.nr.: 99000091530
Alice van Netten
Medewerker Zorgadministratie
Cees Kan
Psychiater
BIG reg.nr.: 19029084216
Esther Kah
Creatief therapeut
Franciska Papma
Unitleider
BIG reg.nr.: 89003658630
Hannah van derTuin
Medewerker Zorgadministratie
088-0201391
Ina Tadema
Medewerker Zorgadministratie
088-0201390
Laira Donkersteeg
GZ psycholoog
BIG reg.nr.: 39931830525
Linda Schilt
SPV
BIG reg.nr.: 99053010730
Mariet Bouma
Activiteitentherapeut- GGZ-agoog reg. nr. 461053178
Marrit Agema
GZ psycholoog
Big reg.nr. 9922525525
Pieter Riemersma
Verpleegkundige
Big reg.nr: 29927427130
Ronald Mann
Psychiater
BIG reg.nr.: 29022659316
Wilbert van Gennip
Psychiater
BIG reg.nr.: 29063272601
Yan Bijpost
Psychiater
BIG reg.nr: 89047224201