U bent hier

Adres

Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek
T: 088-0201390

Sneek Ziekenhuispsychiatrie - locatie Antonius

MoleMann Mental Health verzorgt de Ziekenhuispsychiatrie voor de Antonius Zorggroep.

De afgelopen jaren heeft de Psychiatrische afdeling (PAAZ) van de Antonius Zorggroep hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de afdeling Ziekenhuispsychiatrie. Vanaf 1 januari 2022 valt de Ziekenhuispsychiatrie niet meer onder de vlag van de Antonius Zorggroep maar van MoleMann Mental Health. De continuïteit van de Ziekenhuispsychiatrie  is voor patiënten en inwoners in dat werkgebied op deze manier geborgd.

MoleMann is een gespecialiseerde GGZ-instelling voor Volwassen en Kind & Jeugd, met 16 vestigingen in Midden- en Noord Nederland, waarvan twee in Friesland (Leeuwarden en Heerenveen).  Ook heeft MoleMann 1 vestiging Ziekenhuispsychiatrie in Amersfoort, Meander Ziekenhuis.

MoleMann Ziekenhuispsychiatrie, locatie Sneek (en Emmeloord) levert diensten in eerste plaats aan het ziekenhuis zelf. Daarnaast aan huisartsen en collega instellingen in de regio. Deze diensten bestaan uit de volgende vier vormen:

Consulten

In het beddenhuis komen we voor alle afdelingen, ook in de avond- en nacht voor consulten.

Multi Disciplinaire Overleggen (MDO’s)

Dit gebeurt in samenwerking met de afdelingen kindergeneeskunde en obstetrie (POP-poli). Verder vinden er MDO’s plaats met de afdeling geriatrie en revalidatiegeneeskunde. De faciliteit voor Electro Convulsieve Therapie (ECT) zal zo spoedig mogelijk worden hervat.

Polikliniek en behandelcentrum

Naast de algemene polikliniek voor patiënten met zowel somatisch als psychiatrisch lijden en bipolaire stoornis, is MoleMann gestart met een polikliniek voor Somatische Onbegrepen Lichamelijk Lijden (SOLK).

Kliniek

De zorgverzekeraars hebben MoleMann gecontracteerd voor een klinische faciliteit van 20 bedden. De nadruk ligt hierbij op patiënten waarbij samenwerking tussen somatisch specialisten en psychiaters wenselijk is. Bij opnames/overplaatsingen hebben patiënten verwezen uit het Antonius altijd voorrang ten opzichte van externe verwijzingen.

Onze behandelaren

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
n.v.t.
Volwassenen Basis GGZ
n.v.t.
Volwassenen Gespec. GGZ
4 weken