Leeuwarden Volwassenen - Kind & Jeugd

Kind & Jeugd
Volwassenen

Zuidergrachtswal 4
8933 AD  Leeuwarden 
T: 058-2663466
E: leeuwarden@molemann.nl

Leeuwarden Volwassenen - Kind en Jeugd

Bij MoleMann Mental Health Leeuwarden bieden we behandelingen aan kinderen, jeugdigen (vanuit bekostiging door de gemeenten) en volwassenen met psychische en psychiatrische problematiek. Zowel in de B-GGZ als de S-GGZ (vanuit bekostiging door de zorgverzekeraar)

Kenmerkend voor onze visie en werkwijze zijn 3 uitgangspunten:

  • Wij werken vanuit een systemische visie. Dat wil zeggen dat we uw persoonlijke klacht(en) en hulpvraag ook bekijken- en willen begrijpen vanuit uw achtergrond (gezin van herkomst) en vanuit uw huidige leefsituatie met de belangrijke mensen die daarin voor u een rol spelen. Het kan zijn dat partner, familie, vrienden of belangrijke anderen die kunnen helpen bij de behandeling betrokken worden. Natuurlijk in overleg met u als hulpvrager.
  • Want naast de systemische visie en werkwijze staan wij ook voor transparantie en openheid. Ons uitgangspunt is: “We spreken met u en niet over u!” “We overleggen met u, niet over u!” Daarbij is uw hulpvraag het uitgangspunt.
  • En ten derde, we investeren in contact. Constructief contact tussen alle betrokkenen bij een behandeling staat voorop en is ons inziens een heel belangrijk ingrediënt voor het slagen van een therapie.

Ons team bestaat uit professionals met verschillende achtergronden en specialisaties. Psychiater; GZ-psychologen; Orthopedagoog; Vaktherapeuten (psychomotorische therapie en dramatherapie); Systeemtherapeut(en); IPG-er (intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding).

Ons behandelaanbod bestaat onder andere uit: EMDR (langere wachttijd), Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, Systeemtherapie, PMT (psychomotorische therapie), Farmacotherapie, Mindfulness (MBCT), IPG. We bieden bovenstaand aanbod individueel, systemisch, en in groepsverband aan.

De inhoud van de behandeling stemmen wij zorgvuldig af op uw wensen en daarin laten we onze professionele blik meewegen. We streven naar zorg op maat in een sfeer waarin zowel medewerkers als u zich thuis kunnen voelen.

We werken als teamleden veel met elkaar samen en zijn daardoor goed op elkaar ingespeeld.

Ferskate meiwurkers hawwe it Frysk yn’e macht. Treatment in English is possible as well!

Let op: Voor EMDR en schematherapie geldt specifiek een langere wachttijd. Voor meer informatie neem contact op met onze zorgadministratie.

 

 

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
aanmeldstop tot 1-3-2023
Volwassenen Basis GGZ
aanmeldstop tot 1-3-2023
Volwassenen Gespec. GGZ
aanmeldstop tot 1-3-2023

Onze behandelaren

Andre Visser
Systeemtherapeut
088-020 1153
Cees Kan
Leidinggevend psychiater
088-020 1146
Ingrid van Teeseling
Medewerker zorgcontrol | coördinator ZA-Friesland.
088-020 1126
Jinke Yntema
Medewerker Zorgadministratie
088-0201169
Lot Bakker
Vaktherapeut
088-0201454
Marianne Bakkeren
GZ psycholoog
088-020 1147
Mirjam Speelman
Psychomotorisch therapeut
088-020 1242
Wim Bredewout
GZ-psycholoog | Systeemtherapeut
088-0201231
Ynke Faber
GZ psycholoog
088-020 1452