Leeuwarden Volwassenen - Kind & Jeugd

Kind & Jeugd
Volwassenen

Zuidergrachtswal 4
8933 AD  Leeuwarden 
T: 058-2663466
E: leeuwarden@molemann.nl

Leeuwarden Volwassenen - Kind en Jeugd

Bij MoleMann Mental Health Leeuwarden bieden we behandelingen aan kinderen, jeugdigen (vanuit bekostiging door de gemeenten) en volwassenen met psychische en psychiatrische problematiek. Zowel in de B-GGZ als de S-GGZ (vanuit bekostiging door de zorgverzekeraar)

Kenmerkend voor onze visie en werkwijze zijn 3 uitgangspunten:

  • Wij werken vanuit een systemische visie. Dat wil zeggen dat we uw persoonlijke klacht(en) en hulpvraag ook bekijken- en willen begrijpen vanuit uw achtergrond (gezin van herkomst) en vanuit uw huidige leefsituatie met de belangrijke mensen die daarin voor u een rol spelen. Het kan zijn dat partner, familie, vrienden of belangrijke anderen die kunnen helpen bij de behandeling betrokken worden. Natuurlijk in overleg met u als hulpvrager.
  • Want naast de systemische visie en werkwijze staan wij ook voor transparantie en openheid. Ons uitgangspunt is: “We spreken met u en niet over u!” “We overleggen met u, niet over u!” Daarbij is uw hulpvraag het uitgangspunt.
  • En ten derde, we investeren in contact. Constructief contact tussen alle betrokkenen bij een behandeling staat voorop en is ons inziens een heel belangrijk ingrediënt voor het slagen van een therapie.

Ons team bestaat uit professionals met verschillende achtergronden en specialisaties. Psychiater; GZ-psychologen; Orthopedagoog; Vaktherapeuten (psychomotorische therapie en dramatherapie); Systeemtherapeut(en); IPG-er (intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding).

Ons behandelaanbod bestaat onder andere uit: EMDR (langere wachttijd), Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, PMT (psychomotorische therapie), Farmacotherapie, Mindfulness (MBCT), IPG. We bieden bovenstaand aanbod individueel, systemisch, en in groepsverband aan.

De inhoud van de behandeling stemmen wij zorgvuldig af op uw wensen en daarin laten we onze professionele blik meewegen. We streven naar zorg op maat in een sfeer waarin zowel medewerkers als u zich thuis kunnen voelen.

We werken als teamleden veel met elkaar samen en zijn daardoor goed op elkaar ingespeeld.

Ferskate meiwurkers hawwe it Frysk yn’e macht. Treatment in English is possible as well!

Let op: Voor EMDR geldt een langere wachttijd. Voor meer informatie neem contact op met onze Zorgadministratie.

 

 

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
14 weken
Volwassenen Basis GGZ
14 weken
Volwassenen Gespec. GGZ
14 weken

Onze behandelaren

Andre Visser
Systeemtherapeut
Cees Kan
Psychiater
BIG reg.nr.: 19029084216
Ingrid van Teeseling
Medewerker zorgcontrol | coördinator ZA-Friesland.
088-020 1126
Irina Masselman
Psycholoog
088 020 1207
Jinke Yntema
Medewerker Zorgadministratie
088-0201169
Mirjam Speelman
Psychomotorisch therapeut
Nynke Antonides
GZ psycholoog
BIG reg.nr.: 99930227625
Ynke Faber
GZ psycholoog
BIG reg.nr.: 39927534125