Hilversum Volwassenen - Kind & Jeugd

Kind & Jeugd
Volwassenen

Vaartweg 32
1217 SV  Hilversum
T: 035-6426000
E: hilversum@molemann.nl

Hilversum Volwassenen - Kind & Jeugd

Team

Het team van MoleMann in Hilversum bestaat uit betrokken behandelaren die ieder hun eigen specifieke kennis en ervaring meebrengen, we overleggen laagdrempelig met elkaar, zo zorgen we ervoor dat we op de hoogte blijven en jouw behandeling zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Ons team bestaat uit GZ-psychologen met een achtergrond als orthopedagoog, systeemtherapeuten, SPV en (kind- en jeugd-) psychiaters. We bieden hulp aan volwassenen en kinderen en combineren onze ervaring in het behandelen van beide groepen in de begeleiding van gezinnen.

Behandelaanbod

Wij geloven sterk dat je samen tot de beste resultaten komt. Juist als het gaat om psychische klachten zijn het herstel van verbinding met anderen van groot belang. Als er problemen zijn heeft dit altijd invloed op de relatie met de mensen om je heen. Onze behandeling kenmerkt zich dan ook door aandacht te hebben voor belangrijke mensen in jouw leven en deze ook te betrekken in de behandeling door het voeren van gesprekken samen met jouw partner maar ook door bijvoorbeeld gezinsgesprekken te voeren. Uiteraard is dit altijd in overleg met jou en kijken we wat voor jou de beste aanpak is. We werken veelal vanuit het gedachtengoed van de systeemtherapie. Waar nodig wordt de behandeling aangevuld met individuele behandeling of groepstherapie. Groepstherapie biedt vaak bij uitstek een veilige omgeving om in interactie met anderen je omgang met anderen, emoties en gedrag te veranderen en jezelf beter te leren kennen.

Je kan bij ons terecht voor behandeling op het gebied van trauma (NET, EMDR), stemming, angst, dwang, persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, autisme systeemproblematiek, opvoedproblemen, schoolproblemen, relatieproblemen. Wanneer sprake is van regelmatige crisis waarbij buiten kantoortijden hulp nodig is, kan een andere instelling meestal betere zorg bieden. Dit speelt vaak bij psychose en suïcidaliteit.

Ondersteuning van onze psychotherapeutische behandelingen met medicatie is mogelijk vanuit de drie vaste (K&J) psychiaters die aan ons team verbonden zijn.

Wat gebeurt er na aanmelding?

Wanneer je in aanmerking wil komen voor vergoeding van je behandeling door je zorgverzekering heb je een verwijzing nodig, meestal komt deze van je huisarts. Nadat je bent verwezen beoordelen we de verwijzing zorgvuldig; zo nodig overleggen we met je verwijzer, soms overleggen we ook vooraf met jou zodat we goed weten wat je verwachtingen zijn. Als we inschatten dat we de juiste aanpak kunnen bieden voor jouw problemen wordt er een intake gepland. We hebben een wachttijd; als de wachttijd te lang wordt kan er een aanmeldstop worden ingesteld wat betekent dat je je tijdelijk niet bij ons kan aanmelden.

Wat gebeurt er bij de intake?

Je voert een gesprek met twee behandelaren van ons team, het is de bedoeling dat je daarbij iemand uit je omgeving meeneemt die voor jou belangrijk is. We bespreken met je wat er voor jou nodig is om het gevoel te hebben voldoende hersteld te zijn om zonder onze hulp weer verder te kunnen, op deze manier stellen we het doel en de focus van de behandeling vast. Bij de intake zal worden gekeken of er sprake is van een formele psychiatrische diagnose. Alleen dan mag MoleMann van de zorgverzekeraar een behandeling aanbieden. Die diagnose wordt vervolgens vertaald naar een nummer uit het classificatiesysteem van de DSM 5. Het stellen van een diagnose is geen doel op zich maar een onderdeel van het proces van duiding van jouw klachten. Om tot een goed behandeltraject te komen vinden we het van belang om ook rekening te houden met andere zaken zoals je omgeving en fysieke gezondheid waar jouw leefstijl ook onderdeel van uitmaakt.  

Hoe ziet mijn behandeltraject eruit?

De behandelaar met wie je een intake hebt wordt meestal ook de (uitvoerend) behandelaar met wie je na de intake gemiddeld om de week gesprekken hebt. Je maakt een behandelplan waarbij je samen vastlegt wat je doelstellingen zijn van de behandeling en hoe je die wil bereiken. Tijdens de behandeling zal je regelmatig samen met je behandelaar terugkijken naar dit behandelplan om de vorderingen te bespreken. Waar nodig worden behandelaren uit het team betrokken.

Wanneer na de intake het advies is om deel te nemen aan een groepsbehandeling zal je na uitleg over de groep in enkele individuele voorbereidende sessies starten met de groepsbehandeling.

Afsluiten van de behandeling

We streven ernaar dat je na 1 tot 1 ½ jaar voldoende hersteld bent om de behandeling bij ons af te ronden. Als er langdurige begeleiding nodig is in verband met blijvend risico op tijdelijke verergering van je klachten kunnen we samen met jou contact leggen met instellingen die dit bieden.

Voor sommige behandelingen kunnen we tijdelijk naar een andere instelling verwijzen zoals intensieve traumabehandeling of verslavingsproblematiek waarna wij met jou de draad daarna weer kunnen oppakken. We kijken altijd of wij degenen zijn die jou het beste kunnen helpen en wanneer we erop uitkomen dat dit niet het geval is zoeken we naar een alternatief.

Niet vergoede zorg:

Relatietherapie

 
Voor wie:
De zorgverzekering betaalt een behandeling alleen als er sprake is van psychische of psychiatrische problematiek. Wij bieden ook relatietherapie aan als hier geen sprake van is. Hiervoor is geen verwijzing nodig.
 
Wanneer:
Bij elke levensfase horen aanpassingen. Dit kan voor veranderingen zorgen in je relatie, waardoor je relatie uit balans kan raken. Wil je je relatie verbeteren, ruzies verminderen en meer begrip voor elkaar krijgen dan zijn er verschillende behandelvormen om je relatie te verbeteren.
 
Ons aanbod:
Binnen MoleMann werken behandelaren die veel ervaring hebben met systemisch werken; het bieden van relatietherapie sluit hierbij aan. Er wordt gewerkt vanuit het gedachtengoed van de systeemtherapie maar het is ook mogelijk om elementen uit andere psychotherapeutische stromingen toe te passen zoals de cognitieve gedragstherapie, EFT, schematherapie of psychodynamische psychotherapie. Hierdoor kunnen we die aanpak hanteren die het beste aansluit bij hetgeen nodig is om in je relatie weer een positieve balans te vinden.
 
Kosten:
Een intakegesprek samen met het opstellen van een plan van aanpak kost € 250,-inclusief BTW. Dit bedrag dient voldaan te zijn voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Vervolgens wordt er een tarief van € 150,- per uur gehanteerd, incl. BTW. Dit wordt maandelijks achteraf gefactureerd.

Er zijn momenteel geen wachttijden voor relatietherapie.

 

 

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
aanmeldstop tot 1-8
Volwassenen Basis GGZ
aanmeldstop tot 1-6
Volwassenen Gespec. GGZ
aanmeldstop tot 1-6

Onze behandelaren

Anneke Legters
GZ psycholoog
BIG reg.nr.: 19049875225
Dirk Korfker
Systeemtherapeut
Els Loeb
Klinisch Psycholoog
Floor Schutte
GZ psycholoog
BIG reg.nr.: 09927856825
Inge Fokkes
Medewerker Zorgadministratie
088-020 1148
Marlou Hoeksma
GZ-psycholoog
BIG reg.nr.: 99921792825
Mirke van Leeuwen
GZ psycholoog
BIG reg.nr.: 69930971725
Rosemarijn van den Bosch
Leidinggevend psychiater
BIG reg.nr.: 39910920601
Tjeerd Wouters
Psychiater
BIG reg.nr: 69025027101 
Ton van Toor
SPV
BIG reg.nr.: 99046766230