Amsterdam Volwassenen

Volwassenen

Funenpark 1
1018 AK  Amsterdam
T: 020-4167706
E: amsterdam@molemann.nl

Amsterdam Volwassenen

MoleMann Mental Health Amsterdam, gevestigd aan het Funenpark, behandelt vanuit systemische visie volwassenen met psychische en psychiatrische problemen binnen zowel de Basis ggz als de Specialistische ggz . Wij behandelen vrijwel alle soorten problematiek. Voor informatie over exclusiecriteria verwijzen wij naar de veelgestelde vragen op onze website.

Wij bieden zowel individuele- als groepsbehandelingen; in de behandelingen is er aandacht voor het onderzoeken van de eigen kwetsbaarheden en het doorbreken van patronen. Er wordt bekeken welke behandelmethodiek(en) het meeste aansluit(en). Denk hierbij aan o.a. CGT, psychodynamische therapie, schematherapie, EMDR, systeemtherapie, jong-volwassengroep, autonomiegroep, ERT. Medicamenteuze ondersteuning wordt altijd gezien als een onderdeel van de psychologische behandeling. 

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat wij waar mogelijk familie en andere betrokkenen laten deelnemen aan de behandeling van onze patiënten. Daarbij is de hulpvraag van de patiënt het uitgangspunt. Ons behandelaanbod stemmen wij zorgvuldig af op de wensen van onze patiënten.

Onvergoede zorg

Naast de reguliere verzekerde zorg bieden wij ook niet-verzekerde zorg in vorm van partner-relatiegesprekken. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens.

Informatie voor verwijzers

Wie zijn wij?

MoleMann is een middelgrote GGZ-instelling, verspreid over verschillende locaties in Midden- en Noord-Nederland. Onze locatie in Amsterdam is gevestigd aan het Funenpark. Wij behandelen veel mensen in de S-GGZ die qua problematiek te complex zijn voor de zelfstandige praktijken in de regio, maar vooralsnog niet geïndiceerd zijn voor de grotere GGZ-instellingen en de 3e lijn specialistische zorg. Wij bieden ook behandelingen aan in de B-GZZ. Ons team bestaat uit een psychiater, psychotherapeut, meerdere GZ-psychologen, basispsychologen (in opleiding tot GZ psycholoog) en verschillende systeemtherapeuten.

Deze mensen kunnen bij ons terecht

Wij behandelen volwassenen met een brede diversiteit aan psychiatrische problematiek (zowel as I en/of as II), die op één of meerdere gebieden in hun dagelijks leven zijn vastgelopen of dit dreigen te doen. Mensen die hier meer grip op willen krijgen, met de hoop op een betere kwaliteit van leven. De ernst van de problematiek varieert van licht tot matig-ernstig. Wij hebben geen crisisdienst, werken enkel binnen kantoortijden en niet outreachend.

Naast reguliere verzekerde zorg bieden wij ook niet-verzekerde zorg in de vorm van partner relatiegesprekken. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Onze werkwijze

Wij werken vanuit een systemische visie en bieden zowel groepsbehandelingen als individuele behandeling. In de behandelingen is er aandacht voor het onderzoeken van de eigen kwetsbaarheden, de rol van het systeem en het doorbreken van patronen. Per casus wordt bekeken welke behandelmethodiek(en) het meeste aansluit(en). Denk hierbij aan groepstherapieën (jongvolwassenen, 30tigers, autonomiegroep, psycho-educatiegroep) en o.a. CGT, psychodynamische therapie, schematherapie, EMDR en systeemtherapie.

Eventuele medicamenteuze behandeling wordt gezien als ondersteuning. Een individueel behandelcontact vindt gemiddeld eens per 2 weken plaats; de behandeling is begrensd en duurt gemiddeld één jaar. De groepen komen wekelijks bijeen voor de duur van een half tot één jaar.

Aanmeldprocedure

Om de verwijzing goed te kunnen beoordelen dient de volgende informatie te worden vermeld: (vermoedelijke) DSM-diagnose, huidige klachten, behandelvoorgeschiedenis, medicatie en de mate van evt. crisisgevoeligheid. Bij een incomplete verwijsbrief zal ons secretariaat contact met u opnemen; mochten wij binnen enkele weken de ontbrekende informatie niet hebben ontvangen, dan zullen we de verwijzing aan u teruggeven en u hiervan op de hoogte stellen.

Sluit ons aanbod aan? Dan wordt de cliënt op de wachtlijst gezet. De datum van aanmelding is ook de ingangsdatum voor de wachtlijst (actuele wachttijden zijn op onze site te vinden). Indien ons aanbod niet passend is, koppelen wij dit terug. Bij twijfel zal binnen enkele weken een screenende intake plaatsvinden, waarna wordt besloten of de cliënt al dan niet op de wachtlijst komt.

Twijfelt u of de aanmelding passend is, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen voor vrijblijvend overleg. Dit kan via 020-4167706 of per mail: amsterdam@molemann.nl.
Voor informatie over exclusiecriteria verwijzen wij naar de veelgestelde vragen op onze website.

 

 

Wachttijden

Volwassenen Basis GGZ
20 weken
Volwassenen Gespec. GGZ
20 weken

Onze behandelaren

Anne-Marie Remmers
Psychiater
BIG reg.nr.: 19067017101
Daan Beens
GZ psycholoog
BIG reg.nr.: 19921070025
Femke Tesselaar
Psychotherapeut | Systeemtherapeut
BIG reg.nr.: 79914030516 
Hans Moret
GZ-psycholoog | Systeemtherapeut
BIG reg.nr.: 19058459725
Kai Hulstijn
GZ Psycholoog
BIG reg.nr.: 19925779525
Marcia el Gueriri
Medewerker Zorgadministratie
088-0201212
Marije Stegeman
GZ psycholoog
BIG reg.nr.: 39932584725
Monique van der Ven
GZ-psycholoog | Systeemtherapeut
BIG reg.nr.: 49049726725
Sabine Stellingwerf
Leidinggevend klinisch psycholoog
Big reg.nr: 49916955025