U bent hier

Adres

Funenpark 1
1018 AK  Amsterdam
T: 020-4167706
E: amsterdam@molemann.nl

Amsterdam Volwassenen

MoleMann Mental Health Amsterdam, gevestigd aan het Funenpark, behandelt vanuit systemische visie volwassenen met psychische en psychiatrische problemen binnen zowel de Basis ggz als de Specialistische ggz . Wij behandelen vrijwel alle soorten problematiek - behalve ADHD en/of autisme als primaire hulpvraag, op de voorgrond staande eetproblematiek en/of verslaving, psychotische stoornissen, zwakbegaafdheid en acute crisisgevoeligheid.

Wij bieden zowel individuele- als groepsbehandelingen; in de behandelingen is er aandacht voor het onderzoeken van de eigen kwetsbaarheden en het doorbreken van patronen. Er wordt bekeken welke behandelmethodiek(en) het meeste aansluit(en). Denk hierbij aan o.a. CGT, psychodynamische therapie, schematherapie, EMDR, systeemtherapie, jong-volwassengroep, autonomiegroep, ERT. Medicamenteuze ondersteuning wordt altijd gezien als een onderdeel van de psychologische behandeling. 

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat wij waar mogelijk familie en andere betrokkenen laten deelnemen aan de behandeling van onze patiënten. Daarbij is de hulpvraag van de patiënt het uitgangspunt. Ons behandelaanbod stemmen wij zorgvuldig af op de wensen van onze patiënten.

Onvergoede zorg

Naast de reguliere verzekerde zorg bieden wij ook niet-verzekerde zorg in vorm van partner-relatiegesprekken. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens.

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers vindt u hier

Onze behandelaren

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
Geen aanbod
Volwassenen Basis GGZ
aanmeldstop tot 1-10-2022
Volwassenen Gespec. GGZ
aanmeldstop tot 1-10-2022