U bent hier

Adres

Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
T: 088-0201444

E: Klik hier

 

Amersfoort Ziekenhuispsychiatrie - locatie Meander

Zomer 2020 is MoleMann gestart met een team Ziekenhuispsychiatrie in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Iedere werkdag zijn wij met minimaal een arts, een psychiatrisch verpleegkundige en een psychiater in het Meander aanwezig.

Hieronder wordt beschreven wat MoleMann is, wat we doen in het Meander en hoe ons te bereiken.

Het team Molemann ziekenhuispsychiatrie

Psychiatrische problematiek komt vaak voor in combinatie met somatische aandoeningen en vraagt een holistische kijk naar de patiënt, in combinatie met specifieke kennis van meerdere specialisten. Een belangrijke reden voor MoleMann om een samenwerking aan te gaan met Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het team Ziekenhuispsychiatrie richt zich op:

  • Polikliniek POP (psychiatrie-obstetrie-pediatrie); diagnostiek en behandeling van psychiatrische problematiek bij vrouwen voor en tijdens zwangerschap, bevalling, kraambed en indien nodig daarna;
  • Polikliniek ziekenhuispsychiatrie; diagnostiek en behandeling van psychiatrische problemen die samenhangen met (een) somatische aandoening(en) o.a. somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK), chronische pijn- of vermoeidheidsklachten,  neuro-psychiatrische stoornissen, psychiatrische co-morbiditeit bij chronische somatische aandoeningen, etc.;
  • Polikliniek suïcidepreventie; bespreken van suïcidaliteit, het omgaan hiermee, en daarmee het voorkomen van suïcide(pogingen);
  • Consultatieve psychiatrie;  consultatie aan medisch- specialisten in het Meander Medisch Centrum bij patiënten die op de SEH binnen zijn gekomen of in de kliniek zijn opgenomen en psychiatrische problematiek vertonen.

Onze behandelaren werken vanuit het systemisch gedachtengoed én vanuit positieve gezondheid
We werken actief samen met de patiënt en het eigen netwerk. In overleg met de patiënt betrekken we waar nodig andere hulpverlening bij de behandeling. De behandeling is gericht op zowel symptomatisch herstel (mentaal welbevinden en lichaamsfuncties),  als op sociaal-maatschappelijk herstel (dagelijks functioneren en meedoen) en persoonlijk herstel (zingeving en kwaliteit van leven).

Aanmelden

Huisartsen, psychiaters of andere medisch-specialisten kunnen u rechtsreeks verwijzen naar MoleMann Ziekenhuispsychiatrie.

Informatie voor verwijzers Ziekenhuispsychiatrie Meander

Huisartsen, psychiaters of andere medisch-specialisten kunnen rechtsreeks verwijzen naar MoleMann Ziekenhuispsychiatrie. U kunt aanmelden o.a. via Zorgdomein. 

Overleg

Als u inhoudelijk wilt overleggen over een patiënt binnen de genoemde doelgroep, dan kunt u contact opnemen met de psychiater van het team via het algemene nummer 088-0201444. of stuur een e-mail naar ziekenhuispsychiatriemeander@molemann.nl.  Voor inhoudelijk overleg kunt u desgewenst via deze weg het mobiele nummer van de vaste psychiater van het team verkrijgen.

Nog belangrijk

Wij zijn aanwezig binnen kantoortijden. Voor crisissituaties buiten kantoortijden en/of klinische opname werken we samen met GGZ Centraal.


Met vriendelijke groet namens het gehele team,

Elsa Stam

psychiater MoleMann Ziekenhuispsychiatrie

 

 

 

Onze behandelaren

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
4 weken
Volwassenen Basis GGZ
2 weken
Volwassenen Gespec. GGZ
2 weken