Amersfoort Ziekenhuispsychiatrie - locatie Meander

Volwassenen
Ziekenhuispsychiatrie
Kind & Jeugd
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
T: 088-0201444

E: Klik hier

 

Amersfoort Ziekenhuispsychiatrie - locatie Meander

Zomer 2020 is MoleMann gestart met een team Ziekenhuispsychiatrie in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Iedere werkdag zijn wij met minimaal een arts, een psychiatrisch verpleegkundige en een psychiater in het Meander aanwezig.

Hieronder wordt beschreven wat MoleMann is, wat we doen in het Meander en hoe ons te bereiken.

Het team MoleMann Ziekenhuispsychiatrie

Psychiatrische problematiek komt vaak voor in combinatie met somatische aandoeningen en vraagt een holistische kijk naar de patiënt, in combinatie met specifieke kennis van meerdere specialisten. Een belangrijke reden voor MoleMann om een samenwerking aan te gaan met Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het team Ziekenhuispsychiatrie richt zich op:

  • Polikliniek POP (psychiatrie-obstetrie-pediatrie); diagnostiek en behandeling van psychiatrische problematiek bij vrouwen voor en tijdens zwangerschap, bevalling, kraambed en indien nodig daarna;
  • Polikliniek ziekenhuispsychiatrie; diagnostiek en behandeling van psychiatrische problemen die samenhangen met (een) somatische aandoening(en) o.a. somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK), chronische pijn- of vermoeidheidsklachten, neuro-psychiatrische stoornissen, psychiatrische co-morbiditeit bij chronische somatische aandoeningen, etc.;
  • Consultatieve psychiatrie; consultatie aan medisch- specialisten in het Meander Medisch Centrum bij patiënten die op de SEH binnen zijn gekomen of in de kliniek zijn opgenomen en psychiatrische problematiek vertonen.

Onze behandelaren werken vanuit het systemisch gedachtengoed én vanuit positieve gezondheid
We werken actief samen met de patiënt en het eigen netwerk. In overleg met de patiënt betrekken we waar nodig andere hulpverlening bij de behandeling. De behandeling is gericht op zowel symptomatisch herstel (mentaal welbevinden en lichaamsfuncties), als op sociaal-maatschappelijk herstel (dagelijks functioneren en meedoen) en persoonlijk herstel (zingeving en kwaliteit van leven).

Kind en Jeugd

Op de polikliniek psychiatrie is ook een aanbod voor Kind en Jeugd. Alleen medisch specialisten kunnen verwijzen naar de polikliniek psychiatrie voor Kind en Jeugd. Er worden intakes gedaan waarna verdere diagnostiek of behandeling kan volgen maar het kan ook gaan om eenmalige consultatie. Aan dit team zijn een psychiater, een systeemtherapeut, een GZ-psycholoog, een orthopedagoog en een PMT`er verbonden. Er is specifieke expertise op het gebied van jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten en op dit gebied trekken we graag samen op met de kinderartsen.

Aanmelden

Huisartsen, psychiaters of andere medisch-specialisten kunnen u rechtsreeks verwijzen naar MoleMann Ziekenhuispsychiatrie.
Voor informatie over exclusiecriteria verwijzen wij naar de veelgestelde vragen op onze website.

Informatie voor verwijzers Ziekenhuispsychiatrie Meander

Huisartsen, psychiaters of andere medisch-specialisten kunnen rechtsreeks verwijzen naar MoleMann Ziekenhuispsychiatrie. U kunt aanmelden o.a. via Zorgdomein.
Voor informatie over exclusiecriteria verwijzen wij naar de veelgestelde vragen op onze website.

Overleg

Als u inhoudelijk wilt overleggen over een patiënt binnen de genoemde doelgroep, dan kunt u contact opnemen met de psychiater van het team via het algemene nummer 088-0201444. of stuur een e-mail naar ziekenhuispsychiatriemeander@molemann.nl. Voor inhoudelijk overleg kunt u desgewenst via deze weg het mobiele nummer van de vaste psychiater van het team verkrijgen.

Nog belangrijk

Wij zijn aanwezig binnen kantoortijden. Voor crisissituaties buiten kantoortijden en/of klinische opname werken we samen met GGZ Centraal.

 

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
8 weken
Volwassenen Basis GGZ
12 weken, POP poli 5 weken
Volwassenen Gespec. GGZ
12 weken, POP poli 5 weken

Onze behandelaren

Annelotte Komrij
Arts
Big reg.nr: 09930984801
Berivan Canpolat
Verpleegkundige
BIG reg.nr.: 69918032530
Céline de Weerd
Psychiater
Big reg.nr: 99912302601
Dieke Vonk
GZ-psycholoog
BIG reg.nr.: 19925221425
Ellen de Vries
medewerker Zorgadministratie
088-020 1444
Elsa Stam
Psychiater
BIG reg.nr.: 49049469001
Gretta Simonis
SPV
BIG reg.nr.: 69007779430
Hüner Eksik
Medewerker Zorgadministratie
088-020 1445
Joosje Peters
Psychiater
BIG reg.nr: 19916117301
Lisanne Schrijver
Psychiater
BIG reg.nr.: 39918922601
Marian Rooyakkers
Verpleegkundig specialist GGZ
BIG reg.nr.: 29036317130
Marjan Bos
Systeemtherapeut
Monique ten Houte de Lange
GZ-psycholoog
BIG reg.nr.: 49919678625
Olav Geenen
Psychiatrisch verpleegkundige
Big. reg.nr: 29032775230
Rianne van de Kraats
Psychiater
BIG reg.nr.: 79912549701
Rosemarijn van den Bosch
Leidinggevend psychiater
BIG reg.nr.: 39910920601
Yolanda Mors-Canton
Verpleegkundig specialist i/o (VIOS)