Almere Volwassenen - Kind & Jeugd

Kind & Jeugd
Volwassenen

Wisselweg 158
1314 CC Almere Stad
T: 036-5346034
almere@molemann.nl

Almere Volwassenen - Kind & Jeugd
De  vestiging MoleMann Almere kenmerkt zich door onze brede aanpak voor de behandeling van kinderen, jeugd en volwassenen. We zetten diverse behandelvormen in om patiënten zo goed mogelijk weer op weg te helpen.

We bieden de behandeling aan vanuit de context van de client, waardoor het noodzakelijk is om mensen uit de omgeving te betrekken bij de behandeling. Een enkele keer wordt dit aangevuld met behandelvormen als CGT of EMDR, of groepsbehandeling. Onze expertise richt zich op het kleinste kind vanuit de Infant Mental Health visie, op opgroeiende kinderen en pubers en op volwassenen. Centraal staat de onderlinge interactie en de onderlinge hechting.

Uniek in de regio is het aanbod gericht op ondersteuning en hulp bij gedragsproblematiek van jongeren, vormgegeven door de training Nieuwe Autoriteit (zie groepsaanbod). Daarnaast is er een brede ervaring en expertise op het gebied van (v)echtscheidingen.

We werken intern met verschillende disciplines die onderling de zorg afstemmen. Daarnaast werken we samen met verschillende zorgaanbieders in de regio. Wij bieden behandeling bij uiteenlopende problemen, waaronder angst- en stemmingsklachten, psychotrauma en persoonlijkheidsproblematiek.
Een verwijzing is mogelijk voor gezinsproblemen, ouder - kindrelatieproblemen, behandeling voor ontwikkelingsproblemen, autisme en AD(H)D.
Wij behandelen zowel in de Basis GGz als in de Specialistische GGz afhankelijk van de zorgzwaarte. Er bestaat niet één protocol, de zorg wordt aan uw situatie aangepast.

Infant Mental Health (IMH)

Wat als uw baby veel huilt? Of als uw peuter weigert te eten? Wat als u tijdens uw zwangerschap teveel piekert? Of als de bevalling is tegengevallen? Voor al deze vragen (en meer) kunt u bij ons terecht. Onze IMH specialisten kijken samen met u (ouders en aanstaande ouders met kinderen van -9 maanden t/m 5 jaar) naar úw hulpvraag.

Wanneer een kind op komst is, maken ouders een intensief proces door. Een nieuwe psychische toestand, die al start bij de zwangerschap, roept veel vragen op en brengt veel onzekerheid met zich mee. Stilstaan bij het (aanstaand) ouderschap, aandacht voor de invloed van eigen problematiek op het ongeboren kind of het jonge kind, meekijken in de psychologische en algehele ontwikkeling van het jonge kind, verwerking van moeilijke zwangerschappen of bevallingen. Allemaal onderwerpen die binnen de IMH behandeling aan bod komen.

Er wordt altijd samen met ouders en kindje gewerkt en wanneer mogelijk kan een breder netwerk betrokken worden.

Voor welke hulpvragen kunt u terecht?

  • Wanneer u zich zorgen maakt over uw jonge baby, peuter of kleuter op het gebied van eten, slapen en/of huilen.
  • Wanneer u merkt, dat u uitgeput raakt omdat de verzorging zoveel van u vraagt.
  • Wanneer u het gevoel heeft te falen als moeder of vader.
  • Wanneer u onzeker bent over de ontwikkeling van uw kind.
  • Als u zelf kampt met psychische problemen en/of u hiervoor al in behandeling bent.
  • Wanneer u een zware bevalling of zwangerschap hebt meegemaakt of vermoedt dat u een postnatale depressie heeft.
  • Wanneer u veel stress in de zwangerschap of rondom de bevalling heeft ervaren of trauma’s heeft doorstaan.

U kunt bij ons terecht met een verwijzing via uw huisarts of via de JGZ. Wanneer u al in behandeling bent, kunt u uw zorgen met uw behandelaar bespreken.

Exclusiecriteria: Voor informatie over exclusiecriteria verwijzen wij naar de veelgestelde vragen op onze website.

Behandelgroepen

Op de vestiging Almere worden ook groepsbehandelingen gegeven. Deze groepsbehandelingen zijn een onderdeel van een integraal behandelplan. Het aanbod groepsbehandelingen stemmen wij af op wat er op dat moment nodig is voor de patiënten die op onze vestiging in behandeling zijn. Het is daarom op deze vestiging niet mogelijk om u van buitenaf aan te melden voor een specifieke groepsbehandeling.

Parkeren:  Er is betaalde parkeergelegenheid voor de deur. 

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
12 weken
Volwassenen Basis GGZ
16 weken
Volwassenen Gespec. GGZ
16 weken

Onze behandelaren

Anita van de Laar
GZ-psycholoog | IMH specialist DAIMH | Systeemtherapeut NVRG
BIG reg.nr.: 19051486325
Annemie Baelemans
Kind- en jeugdpsychiater
BIG reg.nr.: 19914722101
Damelis Martina
GZ psycholoog
BIG regnr: 19929144025
Daphne Kuijpers
Leidinggevend psychiater
BIG reg.nr: 9063778101
Ellen Volleberg
GZ psycholoog
BIG reg.nr: 39932499125
Henk Breugem
Systeemtherapeut
Iris Groen
GZ-psycholoog | Systeemtherapeut i.o.
BIG reg.nr.: 19921074325
Jiska Boulogne
GZ psycholoog | Systeemtherapeut
BIG reg.nr.: 19929137125
Johanna Bastiaan
Medewerker Zorgadministratie
088-0201217
Jolanda Plenter
Medewerker Zorgadministratie
0880201110
Laura Mastenbroek
Orthopedagoog generalist | Systeemtherapeut i.o.
BIG reg.nr.: 69927339331
Marianne Groen-Jansen
Systeemtherapeut / psychomotorisch therapeut
Marieke Marinus
GZ-psycholoog | Systeemtherapeut NVRG
Big.reg. nr: 59917987525
Marina Lanting
Systeemtherapeut EFT therapeut
Prue Post
GZ-Psycholoog
BIG reg. nr: 19929279625
Sabrina Bos
GZ-psycholoog | Systeemtherapeut
088-0201125