U bent hier

Wilt u een patiënt doorverwijzen?

Indicaties voor doorverwijzing

MoleMann Mental Health biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ.

U kunt naar MoleMann verwijzen via ZorgDomein. Wij nemen na ontvangst van uw verwijzing contact op met uw patiënt. Houd u rekening met een eventuele wachtlijst.

Heeft u vragen over een mogelijke doorverwijzing of is er sprake van spoed en is een verkorte toegangstijd noodzakelijk, neemt u dan contact op met één van onze vestigingen.

U kunt naar ons verwijzen bij ondermeer deze klachten:

  • AD(H)D
  • Angst- en stemmingsstoornissen
  • Autisme en autismespectrumstoornissen
  • Complexe relatie- of gezinsproblematiek
  • Depressie
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Psychiatrische problematiek bij ouderen
  • Psychosomatische stoornissen
  • Psychotische stoornissen *
  • Traumagerelateerde problematiek

* In de regio Amsterdam kunt u zich bij (vermoeden van) psychose wenden tot Centrum de Brouwerij, voor psychosen en aanverwante klachten. 

Dit zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen die wij behandelen. Het behandelaanbod verschilt per vestiging. Heeft u vragen over een mogelijke doorverwijzing? Neemt u dan contact op met één van onze vestigingen.

Intake en behandeling

Bij de intake is de regiebehandelaar van de vestiging (deels) aanwezig. Samen met de patiënt en zijn naasten komen we tot een diagnose en behandelplan. Het eerste gesprek is meteen de start van de behandeling.

Onze behandelvisie

De familieleden of belangrijke andere relaties van uw patiënt betrekken wij altijd bij de behandeling en het herstel. Dat staat centraal in onze behandelvisie. Psychische en psychiatrische klachten staan niet op zichzelf. Ze hebben invloed op de omgeving en soms worden de klachten zelfs door de omgeving versterkt. Familie en direct betrokkenen kunnen een geweldige hulp zijn bij de behandeling. Het geeft de patiënt steun en verkleint de kans op isolement en eenzaamheid. 

De hulpvraag van uw patiënt is ons uitgangpunt. Wij werken niet met zorgprogramma's, maar stemmen het behandelaanbod zo zorgvuldig mogelijk af op de wensen van de patiënt. De behandeling is hierdoor zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Heeft u een oudere patient in behandeling?

Speciaal voor patiënten vanaf 65 jaar hebben wij een specialistisch centrum voor ouderenpsychiatrie opgericht. Als u specifieke vragen heeft of u wilt uw patiënt hiervoor aanmelden, lees  hier meer.

Samenwerking 

We werken actief samen met de patiënt en zijn of haar direct betrokkenen. We betrekken u als verwijzer bij de behandeling – en waar mogelijk ook andere behandelaars of begeleiders van de patiënt. Gaat het om kinderen? Dan zoeken we samenwerking met school, schoolartsen, GGD of Bureau Jeugdzorg. Dit doen we uiteraard in overleg met de ouders. Gaat het om ouderen? Dan zoeken we samenwerking met onder meer thuiszorg, zorginstellingen, ziekenhuis of andere betrokkenen.

Gedurende behandeling houden wij u op de hoogte van de stappen die gezet worden in de behandeling. Dit doen we schriftelijk en indien gewenst zullen wij telefonisch contact met u zoeken.

Behandelvormen

Vanuit een systeemtherapeutisch kader zetten we diverse behandelvormen in. Bijvoorbeeld groepsbehandelingen, cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie en medicamenteuze behandeling. Daarnaast geven we relatie- en gezinstherapie bij onderliggende psychiatrische problematiek. MoleMann biedt ook de mogelijkheid om afspraken te maken over structurele consultatie voor uw praktijk.

De kosten

De basisverzekering vergoedt de kosten van de behandeling. Echter dient men wel rekening te houden met het eigen risico. Voorwaarde voor vergoeding is dat de patiënt niet voor dezelfde diagnose ergens anders in behandeling is. Tevens dienen wij in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief van de huisarts (andere verwijzers worden niet door alle zorgverzekeraars geaccepteerd). Op de verwijzing dient u aan te geven of het Basis GGZ of Specialistische GGZ is. Ook moeten op de verwijsbrief een datum, (vermoeden van) een diagnose en een handtekening staan.

Als patiënten naar de Basis GGZ worden verwezen en ze blijken na onze screening toch onder Specialistische GGZ te vallen, dan hebben we een nieuwe verwijsbrief nodig.

MoleMann heeft contracten met alle Nederlandse Zorgverzekeraars voor Volwassenenzorg en Ouderenzorg.

Wachttijden

Lees hier meer voor de actuele wachttijden.

Aanmelden Ziekenhuispsychiatrie Meander

Huisartsen, psychiaters of andere medisch-specialisten kunnen rechtsreeks verwijzen naar MoleMann Ziekenhuispsychiatrie. U kunt aanmelden o.a. via Zorgdomein. 

Overleg

Als u inhoudelijk wilt overleggen over een patiënt binnen de genoemde doelgroep, dan kunt u contact opnemen met de psychiater van het team via het algemene nummer 088-0201444. of stuur een e-mail naar ziekenhuispsychiatriemeander@molemann.nl.  Voor inhoudelijk overleg kunt u desgewenst via deze weg het mobiele nummer van de vaste psychiater van het team verkrijgen.

Nog belangrijk

Wij zijn aanwezig binnen kantoortijden. Voor crisissituaties buiten kantoortijden en/of klinische opname werken we samen met GGZ Centraal.