U bent hier

Groepstherapie voor mensen met psychiatrische problemen: autonomieversterking

Deze therapie is bedoeld voor mensen met verschillende psychische klachten. Je kunt denken aan klachten van somberheid of angst- en paniekklachten, maar ook aan gevoelens van onzekerheid, vaak samenhangend met een laag zelfbeeld, of onvrede over je niveau van presteren. De genoemde klachten hebben vaak betrekking op verschillende levensgebieden, zoals relaties met anderen of je werk en zijn vaak een gevolg van onvoldoende ontwikkelde autonomie.

Met autonomie wordt eigenlijk bedoeld: ‘weten wat je kunt en wilt’. Daarnaast zegt autonomie iets over je gevoeligheid voor meningen, wensen en behoeften van anderen en hoe zich dat verhoudt tot je eigen belangen. Een derde aspect van autonomie gaat over je vermogen om te gaan met veranderende situaties.

Lees meer in de folder