U bent hier

Werkwijze

Bij MoleMann zetten we diverse behandelvormen in om mensen zo goed en snel mogelijk weer op weg te helpen. Bijvoorbeeld interpersoonlijke therapie, EMDR, groepsbehandelingen, cognitieve gedragstherapie en medicamenteuze behandeling. Daarnaast geven we relatie- en gezinstherapie bij onderliggende psychiatrische problematiek. Bij elke vorm die we gezamenlijk kiezen, wordt er altijd zoveel mogelijk systemisch behandeld.

Alle psychologische, psychotherapeutische, medische en verpleegkundige behandelingen geeft MoleMann vorm op grond van de landelijke evidence based GGZ multidisciplinaire richtlijnen en/of zorgstandaarden. Hierbij maken we eveneens gebruik van evidence based gespreksvormen als oplossingsgerichte en/of motiverend gespreksvoering.

Samenwerking

De systemische visie van MoleMann is ook buiten de behandelkamer zichtbaar. Het uitgangspunt is dat behandelaren samenwerken met patiënten, psychiaters, andere (regie)behandelaars, verwijzers en externe (keten)partners. MoleMann werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten samen met:

  • huisartsen
  • crisisdienst
  • aanbieders met klinische capaciteit
  • wijkteams
  • scholen
  • verpleeg-en verzorgingshuizen.

MoleMann onderscheidt zich door het sterke netwerk. Een goede band met lokale verwijzers is essentieel en korte lijnen met POH-GGZ en huisarts zijn hierbij van groot belang. Met verschillende huisartspraktijken is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In het kader van continuïteit van zorg in de avond, nacht en weekend heeft iedere vestiging afspraken met haar lokale crisisdienst voor patiënten die een crisisinterventie nodig hebben.

Geen crisisdienst

Onze praktijken hebben geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts.