You are here

Adres

Heemraadssingel 178
3021 DL  Rotterdam
T: 010-4778785
F: 010-4770992
E: rotterdamheemraad@molemann.nl

Rotterdam Heemraadssingel

Onze behandelaren

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
Geen aanbod
Volwassenen Basis GGZ
aanmeldstop tot 1 september
Volwassenen Gespec. GGZ
aanmeldstop tot 1 september