U bent hier

Adres

Prins Alexanderweg 54a
3712 AB Huis ter Heide Zeist

T: 06-55882749
F: 030-7998647
M: ouderenpsychiatrie@molemann.nl

Sterrenbergweg 44
3769 BT Soesterberg

T: 06-57916709
F: 030-7998647
M: ouderenpsychiatrie@molemann.nl

Ouderenpsychiatrie

Psychiatrische behandeling voor de oudere patiënt én zijn omgeving

We leven steeds langer en willen het liefst allemaal gezond oud worden. Met het ouder worden, worden we echter ook kwetsbaarder voor psychische klachten zoals somberheid, angst en verwardheid. Bij deze problemen dreigt het gevaar van isolement en eenzaamheid en is het vaak lastig om de juiste zorg te vinden.

MoleMann Ouderen biedt deskundige behandelingen in een vriendelijke, kleinschalige en persoonlijke omgeving, op onze vestiging of bij u thuis. Wij hebben oog voor uw klachten en problemen, maar zoeken juist ook samen met u en uw naasten naar mogelijkheden en oplossingen. Hierbij betrekken wij waar nodig uw huisarts, andere hulpverleners. Wij werken ambulant (wij hebben geen opname-bedden). Wij bieden individuele gesprekken en verschillende groepsbehandelingen  speciaal gericht op ouderen: (zoals MindfulnesBased Cognitive therapy, Acceptance and Commitment therapy, stabilisatiegroep bij ernstige psychiatrische aandoendingen).

Aanmelden kan via uw huisarts. Wij hebben contracten met alle verzekeraars en uw behandeling wordt vergoed. Houdt u wel rekening met uw eigen risico.

Coronavirus

Uit zorg voor uw en onze gezondheid zullen wij persoonlijk contact tot 1 april zoveel mogelijk beperken. Gesprekken zullen zoveel mogelijk telefonisch gevoerd worden. Uw behandelaar zal met u overleggen wat hierin voor u het prettigste is. Bij eventuele ziekte van uw behandelaar zal er een directe collega contact met u opnemen om verdere afspraken te maken.

Bericht aan verwijzers Ouderenpsychiatrie

Molemann Ouderenpsychiatrie is open!

Intakes en behandelingen gaan gewoon door.

Als team willen we patiënten ondersteunen waar mogelijk en de huisartsen in deze tijd zoveel mogelijk ontlasten. Intakes en behandelingen gaan bij ons gewoon door, waar mogelijk via (beeld)bellen. Als persoonlijk contact noodzakelijk is, kiezen we daarvoor, mits qua infectierisico veilig.

Ook ondersteunen we ouderen die al bij ons in zorg zijn nu extra, om opname te voorkomen. We werken daarbij nauw samen met de casemanagers dementie en mantelzorg-ondersteuningsorganisaties zoals Saar aan Huis, Home Instead en Senior Support en met Kwintes. De dagbehandelingsfaciliteiten voor ouderen met dementie zijn momenteel gesloten, en dat vormt een extra belasting voor mantelzorgers. N.B. Belangrijk om te noemen is dat de gemeentelijke financiering van dagbehandelingen is omgezet in mantelzorgondersteuning, zij hebben daardoor extra behandelcapaciteit. Casemanagers dementie kunnen hierin meedenken.

Huisartsen kunnen overleggen voor advies en laagdrempelig verwijzen voor een intake bij psychiatrische problematiek. Wij hebben een korte wachttijd.

Als persoonlijk contact door ons noodzakelijk is bij patiënten die (mogelijk) geïnfecteerd zijn, dan stemmen we graag met de betrokken verwijzer af hoe dit veilig kan verlopen. We hebben zelf geen beschermende middelen ingeslagen om deze zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor de somatische zorg.

We zijn voor overleg bereikbaar tijdens kantooruren.

Klik op de link praktische-informatie/corona-en-telefonische-chat-hulpdiensten voor mensen  voor wie een luisterend oor voldoende is.

Veel sterkte de komende tijd,

Met vriendelijke groet namens het team Molemann ouderen


Vestiging Huis ter Heide
Regio’s: Zeist, Huis ter Heide, Soesterberg, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt

Vestiging Soesterberg/Amersfoort
Regio’s: Amersfoort, Leusden, Hoogland, Baarn, Soest

Lees hier meer over Ouderenpsychiatrie bij MoleMann

 

Onze behandelaren

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
Geen aanbod
Volwassenen Basis GGZ
4 weken
Volwassenen Gespec. GGZ
4 weken