U bent hier

Adres

Badhuiswal 3
8011 VZ Zwolle
T: 038-3030059
 

MoleMann Ex Aequo Volwassenen-Kind & Jeugd

Team

MoleMann Ex Aequo is een compact team van betrokken professionals met uiteenlopende expertise. We richten ons op de diagnostiek en behandeling van uiteenlopende psychische klachten en problemen bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Hierbij hechten we veel waarde aan de achtergrond en context van de hulpvrager; mensen maken onderdeel uit van de samenleving vanuit een gezin, familie, vriendengroep, opleiding en/of werksituatie. Gelijkwaardigheid, laagdrempeligheid en maatwerk zijn kernwaarden. In ons team werken verschillende soorten professionals samen: (Gz-)psychologen, orthopedagogen(-generalist), psychiaters, een systeemtherapeut en een psychomotorisch therapeut.

‘Ex aequo’ is een Latijnse uitdrukking die betekent ‘van hetzelfde’ of ‘op gelijke hoogte’. Met deze naam willen we aangeven dat hulpvrager en hulpverlener gelijkwaardig zijn, waarbij samen wordt gezocht naar de beste oplossing. We zien onszelf als gesprekspartner die mensen wil ondersteunen om passende keuzes te kunnen maken en de toekomst weer met een open instelling in te kunnen gaan.

In 2020 werd Ex Aequo onderdeel van MoleMann Mental Health, een landelijke instelling met hetzelfde gedachtegoed.

Aanbod

MoleMann Ex Aequo biedt diagnostiek en behandeling voor allerlei verschillende klachten en problemen. We kijken per persoon wat er nodig is en werken nauw samen met andere hulpverleners en instanties, zoals de huisarts, het sociaal wijkteam, school en begeleiders.

We bieden onder andere behandeling en begeleiding voor:

 • Angst (piekeren, paniekaanvallen)
 • Somberheid/depressie
 • Burn-out
 • Dwangklachten
 • Trauma
 • AD(H)D
 • Autisme
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Laag zelfbeeld
 • Systeemproblemen
 • Relatieproblemen
 • Opvoedproblemen
 • Schoolproblemen

MoleMann Ex Aequo kent veel verschillende behandelingen, trainingen en begeleidingstrajecten, waaronder: cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie (SFT), acceptance and commitment therapy (ACT) traumabehandeling (zoals EMDR, imaginaire exposure en rescripting), systeemtherapie, psychomotore therapie (PMT), medicamenteuze behandeling, psycho-educatie, opvoedondersteuning, relatietherapie en running therapie.

Wat kunt u verwachten?

Een traject bij MoleMann Ex Aequo omvat 4 stappen:

 1. Aanmelding: voor behandelingen die de zorgverzekering betaalt is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kijkt of basis GGz of specialistische GGz nodig is. Wij bieden beide. Bij minderjarigen kan ook het sociaal wijkteam verwijzen. Er kan dan een beschikking worden afgeven waardoor de zorg vergoed kan worden. Ook bieden wij trajecten die bijvoorbeeld door uw werkgever of uzelf worden betaald. We doen ons best de tijd tussen aanmelding en intake zo kort mogelijk te houden.
 2. Diagnostiek: eerst staan we uitgebreid stil bij wat er speelt en waar u tegen aan loopt. Hierbij kijken we verder dan symptomen en betrekken we graag de mensen die belangrijk voor u zijn. Een diagnose  is hierbij geen doel maar een middel die de verdere behandeling richting kan geven.
 3. Plan: samen maken we een plan van aanpak. Hierbij wordt vooral ook gekeken naar wat er goed gaat en welke vaardigheden en steunbronnen al aanwezig zijn. We stellen concrete en haalbare doelen.
 4. Behandeling: afhankelijk van de afgesproken doelen wordt een behandeling gestart. Meestal betreft het wekelijkse afspraken, waarbij vaak meerdere behandelaren samenwerken. Ook tussentijds zijn we goed bereikbaar. We houden korte lijntjes met eventuele andere betrokken instanties.

Bereikbaarheid

We zijn gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van Zwolle (een oud badhuis), dat door bezoekers (en onszelf) als informeel en huiselijk wordt ervaren. Helaas hebben we geen eigen parkeergelegenheid.

Contact/aanmelden

Als u zich wilt aanmelden bij Molemann Ex Aequo hebben we een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig. Zonder verwijsbrief kunnen wij u helaas niet inschrijven. Kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) kunnen zich ook door middel van een verwijzing van het Sociaal Wijkteam inschrijven.

Onze behandelaren

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
8 weken
Volwassenen Basis GGZ
16 weken
Volwassenen Gespec. GGZ
16 weken