U bent hier

Adres

Badhuiswal 3
8011 VZ Zwolle
T: 038-3030059
 

MoleMann Ex Aequo

MoleMann-Ex Aequo is een centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische, psychiatrische en psychosociale problematiek. Dat kunnen licht tot matige, niet complexe problemen en/of klachten zijn, maar ook complexe, ernstige problemen en/of klachten. Waar mogelijk bieden we kortdurende, eenvoudige hulp en waar nodig bieden we meer intensieve en/of langer durende hulp.

Meer informatie over de verschillende aandoeningen, klachten, problemen en het type hulp kunt u vinden op onze website.

MoleMann-Ex Aequo staat voor het bieden van integrale hulp volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur. MoleMann-Ex Aequo biedt alle zorg die nodig is om de problematiek binnen een gezin te behandelen. Cliënten krijgen niet te maken met langs elkaar heen werkende hulpverleners, maar met een adequate aanpak van de problematiek.

Onze behandelaren

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
13 weken
Volwassenen Basis GGZ
12 weken
Volwassenen Gespec. GGZ
12 weken