U bent hier

Adres

Zuidergrachtswal 4
8933 AD  Leeuwarden 
T: 058-2663466
E: leeuwarden@molemann.nl

Leeuwarden

Bij MoleMann Mental Health Leeuwarden bieden we behandelingen aan kinderen, jeugdigen (vanuit bekostiging door de gemeenten) en volwassenen met psychische en psychiatrische problematiek. Zowel in de B-GGZ als de S-GGZ (vanuit bekostiging door de zorgverzekeraar)

Kenmerkend voor onze visie en werkwijze zijn 3 uitgangspunten:
  • Wij werken vanuit een systemische visie. Dat wil zeggen dat we uw persoonlijke klacht(en) en hulpvraag ook bekijken- en willen begrijpen vanuit uw achtergrond (gezin van herkomst) en vanuit uw huidige leefsituatie met de belangrijke mensen die daarin voor u een rol spelen. Het kan zijn dat partner, familie, vrienden of belangrijke anderen die kunnen helpen bij de behandeling betrokken worden. Natuurlijk in overleg met u als hulpvrager.
  • Want naast de systemische visie en werkwijze staan wij ook voor transparantie en openheid. Ons uitgangspunt is: “We spreken met u en niet over u!” “We overleggen met u, niet over u!” Daarbij is uw hulpvraag het uitgangspunt.
  • En ten derde, we investeren in contact. Constructief contact tussen alle betrokkenen bij een behandeling staat voorop en is ons inziens een heel belangrijk ingrediënt voor het slagen van een therapie.

Ons team bestaat uit professionals met verschillende achtergronden en specialisaties.  Psychiaters; GZ-psychologen; Orthopedagoog; Arts; SPV (sociaal psychiatrisch verpleegkundige); Vaktherapeuten (psychomotorisch en creatief); Systeemtherapeuten; IPG-er (intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding).

Ons behandelaanbod bestaat onder andere uit: EMDR, Cognitieve gedragstherapie, Acceptance en Commitment Therapy (ACT), PMT(psychomotorische therapie), Creatieve therapie, Systeemtherapie, Farmacotherapie, Mindfulness (MBCT), IPG. We bieden bovenstaand aanbod individueel, systemisch, en in groepsverband aan.

De inhoud van de behandeling stemmen wij zorgvuldig af op uw wensen en daarin laten we onze professionele blik meewegen. We streven naar zorg op maat in een sfeer waarin zowel medewerkers als u zich thuis kunnen voelen.

We werken als teamleden veel met elkaar samen en zijn daardoor goed op elkaar ingespeeld.

Onze vestiging kent een dependance op Terschelling.

Ferskate meiwurkers hawwe it Frysk yn’e macht. Treatment in English is possible as well!

Let op: i.v.m. de Coronamaatregelen zijn de groepsbehandelingen uitgesteld en geldt er specifiek voor systeemtherapie een langere wachttijd. Voor meer informatie neem contact op  met onze zorgadministratie. 

 

Onze behandelaren

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
8 weken
Volwassenen Basis GGZ
10 weken
Volwassenen Gespec. GGZ
10 weken