Apeldoorn Volwassenen - Kind & Jeugd

Kind & Jeugd
Volwassenen

Linie 582
7325 DZ Apeldoorn
T: 055-5767322
E: apeldoorn@molemann.nl

Apeldoorn Volwassenen - Kind & Jeugd

De vestiging Apeldoorn behandelt jeugd, jong volwassenen en volwassenen, zowel in de basis GGZ als ook in de specialistische GGZ.

Problemen waarvoor u bij ons terecht kunt, zijn o.a.;
Stemmingsstoornissen, angststoornissen, autisme, ADHD, trauma’s, gedragsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek, gezinsproblemen en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Voor informatie over exclusiecriteria verwijzen wij naar de veelgestelde vragen op onze website.

Wij werken met een team van psychiaters, GZ-psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en een Psychomotorische therapeut.
We werken zoveel mogelijk samen met de belangrijke mensen uit het systeem. Dat wil zeggen dat partner, familie, vrienden of anderen die kunnen helpen bij de behandeling, betrokken worden. Natuurlijk in overleg met de patiënt.

Er is een breed scala van therapiemogelijkheden. Geen standaard protocol, maar een op maat gemaakt plan dat past bij het probleem en de patiënt. Ook zijn er sommige vormen van behandeling die in groepsverband gedaan kunnen worden. In Apeldoorn zijn dat de autonomie groep voor vrouwen en Mindfulness. 

Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie (PMT) staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaam georiënteerde oefeningen komt u letterlijk in beweging of staat u juist stil bij uw ervaringen. Zo leert u om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Bij PMT ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kunnen we uw problematiek onderzoeken en uw emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die u bij deze werkvormen opdoet, werkt u aan bewustwording en kunt u nieuwe inzichten verwerven. U kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens. Zo kunt u nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. In sommige gevallen ligt de nadruk van de therapie op het oplossen van het probleem, in andere gevallen ligt de nadruk meer op de acceptatie ervan of op het beperken van de gevolgen van een aandoening.

Niet-vergoede zorg bij MoleMann Apeldoorn

Mindfulness/ MBSR- Aandachttraining

Leer leven in het nu

Als mens hebben we in meer of mindere mate allemaal last van stress en onprettige ervaringen.

Dit is afhankelijk van onze persoonlijke eigenschappen en omstandigheden. Het probleem is vaak dat we (te) veel met onze aandacht ergens anders zijn dan op dit moment; in het hier en nu. We zijn onbewust bezig met wat er allemaal zou kunnen gebeuren en hebben meestal geen zin in onprettige ervaringen. We doen er alles aan om deze te voorkomen of weg te maken. Hierdoor kan stress en ongemak ontstaan, omdat het ongemak vaak even weg is maar net zo vaak weer terug komt. Dit heeft invloed op hoe we dan met onszelf omgaan omdat we het meestal negatief vertalen naar onszelf en dat kan klachten geven.

Klachten als een burn-out, een gebrek aan energie, angstklachten, depressie, chronische pijn en vermoeidheid, medisch onverklaarbare klachten

Voor wie?

De training bestaat uit een 8-weekse programma met sessies van 2 uur in groepsverband. De training start bij een minimumaantal van zes personen. Het programma is geschikt voor iedereen die minder op de automatische piloot wil leven/functioneren. Het is een praktisch vormgegeven training die toepasbaar is in het dagelijks leven. Mindfulness geeft je de controle terug, en laat je met humor en mildheid naar jezelf kijken.

Kosten?

De complete training inclusief kennismakingsgesprek en werkboek kost €547,-. In sommige gevallen wordt mindfulness als (onderdeel van) een behandeling binnen de GGZ vergoed door de zorgverzekeraar. Mindfulness valt onder psychosociale therapie. Je hebt dan wel een verwijzing van de huisarts nodig. Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op onze website. https://www.molemann.nl/vestigingen/apeldoorn

Aanmelden?

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met onze vestiging in Apeldoorn

T: 055-5767322

 

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
21 weken
Volwassenen Basis GGZ
geen aanbod
Volwassenen Gespec. GGZ
aanmeldstop tot 01-07-2024

Onze behandelaren

Anne Weier
Psychiater | Systeemtherapeut
BIG reg.nr.: 89044543901 
Annemiek de Haan
SPV | MBSR/MBCT trainer cat.1
BIG reg. nr.: 29040905330
Chantal Hoffmans
GZ psycholoog
BIG reg.nr.: 09912466525
Eveline van Doorn
Medewerker Zorgadministratie
088-0201321
Ilse van der Reijden- Lakeman
GZ-psycholoog | Systeemtherapeut
BIG reg.nr.: 19049138525 
Karen Ezinga
Orthopedagoog generalist
BIG reg.nr.: 49926970931
Kirstin Oude Alink
GZ-psycholoog
BIG reg.nr.: 09914014725
Koen Lamberink
Psychomotorisch therapeut / Systeemtherapeut i.o.
0880201188
Marleen van Calker-Veenhof
GZ-psycholoog
BIG reg.nr.: 19912743225
Peter Klapwijk
SPV
BIG reg.nr.: 29045647430
Shardee Meijer
GZ psycholoog / systeemtherapeut i.o.
Big reg. nr: 19924050425
Sylvie Dijkerman
GZ-psycholoog
BIG reg.nr.: 19915017025