U bent hier

Adres

Funenpark 1
1018 AK  Amsterdam
T: 020-4167706
F: 020-4167199
E: amsterdam@molemann.nl

Amsterdam

MoleMann Mental Health Amsterdam, gevestigd aan het Funenpark, behandelt vanuit systemische visie volwassenen met psychische en psychiatrische problemen. Wij behandelen vrijwel alle soorten problematiek - behalve autisme en eetstoornissen als primaire hulpvraag. Wij bieden verschillende groepen aan zoals autonomie versterkende groepstherapie, mindfulness, emotie-regulatietraining en een psychotherapiegroep voor jongvolwassenen.

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat wij waar mogelijk familie en andere betrokkenen laten deelnemen aan de behandeling van onze patiënten. Daarbij is de hulpvraag van de patiënt het uitgangspunt. Ons behandelaanbod stemmen wij zorgvuldig af op de wensen van onze patiënten.

Let op: aanmeldstop voor patiënten (volw) van CZ  tot 1-1-2020

Lees meer op https://www.molemann.nl/volwassenen

Onze behandelaren

Wachttijden

Kinderen/jongeren tot 18 jaar
Geen aanbod
Volwassenen Basis GGZ
aanmeldstop tot 1 februari 2020
Volwassenen Gespec. GGZ
aanmeldstop tot 1 februari 2020