U bent hier

Complexe Relatie- of Gezinsproblematiek

Wat zijn complexe relatie- of gezinsproblemen?

In veel gezinnen en relaties zijn er momenten dat niet iedereen het met elkaar eens is of dat er een ruzie ontstaat. Het uitspreken van deze meningsverschillen, waarbij je moet opkomen voor je eigen mening, maar ook de mening van de ander moet respecteren is niet altijd makkelijk. Wanneer partners of kinderen zelf problemen hebben, dan is het moeilijker om op een goede manier met elkaar om te gaan. Er kunnen dan relatie- of gezinsproblemen ontstaan. Vaak zijn er op verschillende gebieden problemen binnen het gezin. Ouders zijn dan niet meer in staat om de opvoeding op een goede manier te doen, waardoor het voor een kind moeilijker is om zich goed te ontwikkelen. De problemen kunnen zo hoog oplopen dat het gezin uit elkaar kan vallen of de relatie beëindigd wordt. Voor een kind is het dan moeilijk om op te groeien. Wanneer een van de partners of kinderen daarnaast psychische problemen heeft, of als er sprake is van (seksuele)mishandeling of middelengebruik, is het als gezin moeilijk om zelf uit deze problemen te komen. 

Let op:

U kunt bij MoleMann alleen in behandeling komen wanneer uw huisarts u doorverwijst voor psychiatrische problematiek die tevens tot relatie-of gezinsproblemen kan leiden.
 
Als er geen sprake is van psychische en/of psychiatrische problematiek of als u behandeling wenst waarbij uw geen verwijzing van de huisarts of andere instantie nodig heeft,  maar u heeft wel vragen/zorgen rondom de relatie dan is er de mogelijkheid voor relatietherapie niet vergoede zorg. Zie ook Relatietherapie niet vergoede zorg

Wat zijn de symptomen?

Wanneer er binnen een relatie of gezin problemen zijn, dan is het mogelijk dat één iemand binnen het gezin hier klachten van krijgt. Meestal hebben beide partners of alle gezinsleden last van de problemen. Een gezin kan geïsoleerd raken door alle problemen.

Klachten die kunnen ontstaan zijn:

 • gespannenheid, onzekerheid
 • somberheid, lusteloosheid
 • hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid en slapeloosheid
 • woedebuien
 • ruzies
 • seksuele problemen
 • identiteitsproblemen

Voor kinderen is het vaak moeilijk om zich te ontwikkelen in een gezin waar problemen zijn. Zij kunnen een veilige plek missen door de ruzies of problemen. We spreken van kindermishandeling als kinderen lichamelijk, geestelijk of seksueel ernstige schade ondervinden.

Ook wanneer ouders te beschermend kunnen zijn of kinderen aan hun lot overlaten, is het moeilijk voor kinderen om te leren hoe zij zich in het leven staande kunnen houden. Symptomen die bij kinderen zichtbaar kunnen worden zijn:

 • weinig aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
 • lichamelijke klachten
 • angstklachten of lusteloosheid
 • woedeaanvallen
 • concentratieproblemen
 • gedragsproblemen

Hoe ziet behandeling er uit?

Een behandeling is nooit standaard, iedereen en elke relatie is anders. Het is daarom belangrijk om samen met de behandelaar te kijken op welke manier problemen binnen de relatie of het gezin in elkaar zitten. Er kan dan samen met het gezin een behandelplan gemaakt worden waarbij er verschillende manieren van behandeling mogelijk zijn.

Over het algemeen zullen er systeemgesprekken gaan volgen, dit wil zeggen dat de leden van het gezin of de partners samen in therapie gaan. Samen met hen wordt gekeken naar de wisselwerkingen die zijn ontstaan en wie welke oplossingen er zijn. Het doel van de therapie is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. Een probleem staat namelijk nooit op zichzelf, maar heeft altijd invloed op de omgeving. Door samen te werken aan het probleem, zijn de beste oplossingen mogelijk.

Een systeemtherapeut kijkt vaak naar het veranderen van de omgang met elkaar of naar het veranderen van de manier waarop tegen een probleem wordt aangekeken. De gezinsleden gaan met elkaar in gesprek om te kijken wie welke wensen en behoeften heeft en hoe men elkaar kan helpen. Samen kunnen er dan andere omgangsmanieren worden gevonden, waar iedereen zich zo prettig mogelijk bij voelt. In de therapie is aandacht voor de sterke kanten van het systeem, iedereen heeft veerkracht en mogelijkheden om eigen oplossingen te zoeken. Soms kunnen mensen van buiten het gezin ook hierbij betrokken worden.

In de behandeling is het de bedoeling dat iedereen meer inzicht krijgt in de eigen reacties en de invloed hiervan op de andere leden van het systeem. Naast de systeemtherapie kan ook een individueel traject lopen als dit nodig blijkt te zijn.

Tips voor de omgeving

 • De problemen binnen een relatie of gezin zijn niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Vaak schamen mensen zich voor deze problemen.
 • Probeer de problemen die je ziet bespreekbaar te maken.
 • Vraag op welke manier je tot hulp kan zijn.
 • Een luisterend oor en een veilige plek bieden is erg belangrijk.