U bent hier

Termijn voor klachtenafhandeling

Voor het afhandelen van een klacht hanteert MoleMann een maximale termijn van 6 weken conform Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg!

Deze termijn is in de wet opgenomen met als doel dat MoleMann de klacht zo snel mogelijk oppakt en samen met u tot een oplossing komt. MoleMann kan de 6 weken termijn eenmalig met 4 weken verlengen , als dit in het belang is van de zorgvuldigheid. Uiteraard moet MoleMann u hierover wel tijdig informeren .

Het is ook mogelijk om met elkaar een langere termijn dan 10 weken voor de afhandeling van de klacht af te spreken. Bijvoorbeeld wanneer dit in het belang is van een duurzame oplossing. Als het maar in goed overleg tussen u en MoleMann plaatsvindt.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u, afhankelijk van de klacht, terecht bij diverse instanties. Het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (onderdeel van Zorgbelang Nederland) kan u adviseren over welke instantie u kunt inschakelen. Bovendien bekijkt dit bureau of het zinvol is om uw klacht voor te leggen