You are here

Uw rechten en plichten

Als patiënt heeft u recht op een goede behandeling, een duidelijk behandelplan, voldoende informatie, een second opinion. U heeft ook recht op inzage in uw dossier, privacy en inspraak. Daarnaast heeft u ook plichten.

Wat precies uw rechten en plichten zijn, dan kunt u het document over rechten en plichten in de GGZ downloaden.