U bent hier

Kwaliteitskeurmerken

HKZ-Certificaat

MoleMann is HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat MoleMann voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De jaarlijkse toetsing is gebonden aan strikte regels. Om de drie jaar vindt hercertificering plaats.

Keurmerk Basis GGZ

MoleMann heeft het Keurmerk Basis GGZ, een kenmerk voor de kwaliteit van de zorg. Met het keurmerk laat MoleMann zien dat ze zich extra inspant om u de juiste zorg op het juiste moment te bieden. Bij aanbieders met het Keurmerk Basis GGZ kunt u erop rekenen dat:

  • er een goede samenwerking met andere zorgaanbieders is (zoals uw huisarts)
  • de behandeling die u krijgt past bij de aard en ernst van uw klachten
  • de behandeling ook (deels) met online toepassingen kan worden ingevuld of ondersteund
  • er veel aandacht is voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg