You are here

Kwaliteit

Cliënttevredenheidonderzoek

Als een cliënt uit behandeling gaat, vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidonderzoek. Bij de vragenlijst (CQI-Consumer Quality Index) kan de cliënt zelf aangeven of de resultaten anoniem verwerkt moeten worden. Indien men daarvoor kiest worden deze niet gedeeld met de behandelaren. Alle resultaten worden gebruikt om de zorg voor onze cliënten te verbeteren.

Cliënten beoordelen MoleMann gemiddeld met een 8.

ROM

We vragen u vóór, tijdens en bij afsluiting van de behandeling vragenlijsten in te vullen. Deze Routine Outcome Monitoring (ROM) biedt u de mogelijkheid om de voortgang van uw behandeling te volgen. ROM staat voor het meten van uw klachten en welzijn. Hierdoor krijgen u en uw behandelaar meer inzicht in de voortgang van uw behandeling. Als het nodig is, wordt uw behandeling bijgesteld.  Op deze manier proberen wij de kwaliteit van uw behandeling te waarborgen.

Geef uw mening

We horen graag wat u van ons vindt zodat we onze zorg kunnen blijven verbeteren. U kunt uw mening vertellen aan de behandelaar. Dit stellen wij zeer op prijs. Ook kunt u onze zorg waarderen via www.zorgkaartnederland.nl. Hiermee helpt u niet alleen MoleMann, maar ook anderen die op zoek zijn naar een zorgverlener.

MoleMann wordt op Zorgkaart Nederland beoordeeld met een 8.3! 89% beveelt MoleMann aan.

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk hoe MoleMann aan kwaliteitsaspecten van de zorg vorm en inhoud geven. Het statuut is vormgegeven op basis van het landelijk format dat tot stand is gekomen in overleg tussen verschillende veldpartijen en in juni 2016 werd vastgesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer in ons kwaliteitsstatuut.

HKZ Certificaat

MoleMann is HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat MoleMann voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

Basis Keurmerk

MoleMann heeft het Basis keurmerk, een kenmerk voor de kwaliteit van de zorg. Met het keurmerk laat MoleMann zien dat ze zich extra inspant om u de juiste zorg op het juiste moment te bieden. Bij aanbieders met het Keurmerk Basis GGZ kunt u erop rekenen dat:

  • er een goede samenwerking met andere zorgaanbieders is (zoals uw huisarts)
  • de behandeling die u krijgt past bij de aard en ernst van uw klachten
  • de behandeling ook (deels) met online toepassingen kan worden ingevuld of ondersteund
  • er veel aandacht is voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg

Meer informatie vindt u in de Flyer – informatie voor cliënten.