U bent hier

Kwaliteit

Voor goede kwaliteit van zorg doen wij een stapje extra. We dragen het HKZ Keurmerk en het Keurmerk Basis GGZ. We zijn zelfkritisch: we meten om te weten en te verbeteren. En we staan open voor uw feedback.

Uw behandelaar bij MoleMann wil echt verschil maken in uw leven, hij of zij streeft ernaar om de hoogst mogelijke kwaliteit zorg te leveren. Wij kunnen geen kwaliteit leveren zonder uw mening, daarom voeren wij een aantal kwaliteitsmetingen uit om te zorgen dat onze organisatie blijvend voldoet aan een aantal kwaliteitskeurmerken.

De zorg van MoleMann krijgt gemiddeld een 8!

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Hiermee laten we zien hoe we invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid. Het Kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop MoleMann de zorg voor de patiënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen.

Het Kwaliteitsstatuut:
  • Maakt voor u en uw familie/naastbetrokkenen inzichtelijk hoe de zorgverlener aan minimale kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft.
  • Dient als kader voor werkafspraken binnen MoleMann en/of het professioneel netwerk;
  • Stelt financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door MoleMann wordt geboden.

Met het Kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In onze behandelmethoden volgen wij de geldende zorgstandaarden.

Het kwaliteitsstatuut is openbaar en kunt u op deze pagina downloaden.