U bent hier

Kosten behandeling

MoleMann heeft voor alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract voor Volwassenzorg in 2021. De basisverzekering vergoedt de kosten van uw behandeling. Voorwaarde is wel dat u niet voor dezelfde diagnose ergens anders in behandeling bent. Ook moeten wij een verwijsbrief van uw huisarts krijgen. Het budget dat wij hebben gekregen van zorgverzekeraar CZ is helaas beperkt. Bent u verzekerd bij CZ? Dan kan het zijn dat wij u vragen om persoonlijke toestemming te verkrijgen bij CZ Zorgbemiddeling.

In alle gemeenten waar wij Kind & Jeugd GGZ aanbieden hebben wij een contract in 2021.

Behandeling bij MoleMann Mental Health is zorg die valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Het eigen risico geldt alleen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) en bedraagt € 385,00. Als u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering, dan kan dit oplopen tot € 885,-. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening. Let op: startdatum van uw behandeling is gelijk aan de datum van uw intakegesprek en het eigen risico geldt in het jaar dat uw intakegesprek valt.

Patiënten tot 18 jaar

De kind en jeugd GGZ wordt, in tegenstelling tot de volwassenen GGZ, vergoed door de gemeente waar de ouder met gezag woont. MoleMann werkt samen met gemeentes en biedt alleen kind en jeugd GGZ aan op die plekken waar zij een contract heeft met de gemeente. Als uw zoon of dochter (jonger dan 18 jaar) in behandeling komt bij MoleMann hoeft u voor onze zorg geen (ouder)bijdrage te betalen. 

Wanneer uw zoon of dochter 18 jaar wordt gelden de regels voor volwassenen. Ook als uw zoon of dochter al in behandeling is en tijdens de behandeling 18 jaar wordt. Doordat wij met een groot aantal zorgverzekeraars een contract hebben afgesloten kunnen de kosten van de behandeling dan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering van uw kind. De kosten van het eigen risico zijn voor uw rekening. Let op: startdatum van uw behandeling is gelijk aan de datum van uw intakegesprek en het eigen risico geldt in het jaar dat uw intakegesprek valt.

Geen kosten voor familieleden en direct betrokkenen

Bij MoleMann vragen wij uw familieleden of direct betrokkenen om u te ondersteunen tijdens de gesprekken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Hun eigen risico wordt niet aangesproken en zij hebben ook geen verwijzing nodig. Wel schrijven we uw familieleden of andere betrokkenen in als participant. Wij zijn namelijk verplicht om iedere aanwezige tijdens een behandeling te registreren. Blijkt dat het meegekomen familielid zelf ook een hulpvraag heeft? Dan kan hij of zij ook in behandeling komen. Uiteraard gebeurt dit nooit zomaar, maar altijd in overleg. Uw familielid vraagt dan een verwijsbrief aan en wordt zelf patiënt van MoleMann.

Factuur

MoleMann brengt de kosten van uw behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Dit doen wij na afloop van uw behandeling of na het verlengen van uw behandeling. De meeste zorgverzekeraars brengen u hiervan op de hoogte en sturen u dan een factuur voor uw (eventueel vrijwillig verhoogde) eigen risico.

Onverzekerde zorg

ls er geen sprake is van psychische en/of psychiatrische problematiek of als u behandeling wenst waarbij uw geen verwijzing van de huisarts of andere instantie nodig heeft,  maar u heeft wel vragen/zorgen rondom de relatie dan is er de mogelijkheid voor relatietherapie niet vergoede zorg. Lees meer.

Kosten:

Een intakegesprek samen met het opstellen van een plan van aanpak zal € 250,- kosten, inclusief BTW. Vervolgens wordt er een tarief van € 150,- per uur gehanteerd, incl. BTW.