U bent hier

De Klachtencommissie

De klachtencommissie buigt zich over uw klacht in een formele hoorzitting op basis van de principes van hoor en wederhoor, dit betekent dat ook de behandelaar waarop uw klacht betrekking heeft aanwezig is.

Samenstelling klachtencommissie

De commissie, bestaat uit een externe en onafhankelijke voorzitter en 2 medisch specialisten en wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris.

Hoorzitting & oordeel

De klachtencommissie beoordeelt of de punten van uw klacht gegrond zijn. Het oordeel ontvangt u uiterlijk 2 weken na de zitting, samen met een reactie van de directie over de eventuele maatregelen die zij gaat nemen.