You are here

Praktische informatie

Bij MoleMann Mental Health kunt u terecht voor basis GGZ en specialistische GGZ. Zowel de basis ggz als de specialistische ggz vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en worden vergoed vanuit de basisverzekering. De precieze vergoeding is afhankelijk van het soort verzekering (natura- of restitutiepolis), de polisvoorwaarden en het eigen risico. Voor informatie over uw specifieke situatie verwijzen wij u daarom naar uw zorgverzekeraar. MoleMann Mental Health heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.

Uw behandeling valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Dit eigen risico geldt alleen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) en wordt in 2018 minimaal 385 euro. Als u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering, kan dit oplopen tot 885 euro. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.