U bent hier

Praktische informatie

Bij MoleMann kunt u terecht voor basis GGZ en specialistische GGZ. Zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en worden vergoed vanuit de basisverzekering. De precieze vergoeding is afhankelijk van het soort verzekering (natura- of restitutiepolis), de polisvoorwaarden en het eigen risico. Voor informatie over uw specifieke situatie verwijzen wij u daarom naar uw zorgverzekeraar. MoleMann heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.

Uw behandeling valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Dit eigen risico geldt alleen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) en is € 385,-. Als u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering, kan dit oplopen tot € 885,-. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening. (Let op: de startdatum van uw behandeling is gelijk aan de datum van uw intakegesprek en het eigen risico geldt in het jaar dat uw intakegesprek valt.)

Corona en MoleMann

Aangepaste werkwijze MoleMann in verband met Corona crisis

In lijn met de landelijke versoepelingen van de Coronamaatregelen, gaat ook MoleMann het beleid wijzigen. Hieronder leest u meer, maar allereerst bedanken wij u namens de behandelaren voor uw begrip en flexibiliteit de afgelopen weken.

Vanaf  maandag 11 mei a.s. zullen wij weer meer patiënten gaan ontvangen op onze vestiging. Dit zal stapsgewijs gaan om te voorkomen dat het risico op besmetting toeneemt. Durft u dit nog niet aan, maar wilt u wel graag uw behandelaar persoonlijk zien? Dan is een huisbezoek of een gezamenlijke wandeling misschien een optie. Uiteraard houden we daarnaast de komende tijd ook contact met u via telefoon danwel beeldbellen. In overleg met u en uw naasten zal worden gekeken wat voor u de meest passende oplossing is. De groepsbehandelingen worden nog niet hervat; er blijft individuele ondersteuning geboden worden.

Voor uw bezoek
Een bezoek aan onze vestiging kan alleen plaatsvinden indien u geen klachten heeft die mogelijk kunnen duiden op corona. Indien u één van de volgende vragen met ´ja´ antwoordt, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de praktijk. Uw afspraak kan dan via telefoon of beeldbellen plaatsvinden. Ook indien u in een verpleeghuis of zorginstelling woont vragen we om eerst met ons te overleggen voor u naar de praktijk komt.

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?

Tijdens uw bezoek
Wij verzoeken u op tijd op uw afspraak te komen. Bent u meer dan 5 minuten te vroeg, dan vragen wij u om buiten te wachten. Uw eigen behandelaar zal u zoveel mogelijk proberen te ontvangen bij de voordeur. Onze wachtruimtes zijn niet ingericht om meer dan 1 á 2 personen te ontvangen gezien de 1.5 meter afstand regel.

Om zo min mogelijk “verkeer” te hebben op de vestiging vragen we u om waar mogelijk alleen te komen. Indien u iemand meeneemt mag ook deze geen gezondheidsklachten hebben.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, vragen wij u bij het betreden van het pand uw handen te desinfecteren met handalcohol. Uw behandelaar doet dit eveneens voor en na het gesprek. Het kan zijn dat uw behandelaar een mondkapje danwel handschoenen draagt. Wij zullen u geen koffie of thee aanbieden. Alle gespreksruimtes worden tussen twee bezoeken op een standaard wijze gereinigd.

Wij realiseren ons, dat bovenstaande maatregelen beperkend zijn, echter de gezondheid van u en onze medewerkers staan voorop.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.