U bent hier

Praktische informatie

Bij MoleMann kunt u terecht voor basis GGZ en specialistische GGZ. Zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en worden vergoed vanuit de basisverzekering. De precieze vergoeding is afhankelijk van het soort verzekering (natura- of restitutiepolis), de polisvoorwaarden en het eigen risico. Voor informatie over uw specifieke situatie verwijzen wij u daarom naar uw zorgverzekeraar. MoleMann heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.

Uw behandeling valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Dit eigen risico geldt alleen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) en is € 385,-. Als u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering, kan dit oplopen tot € 885,-. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.

Corona en MoleMann

Aangepaste werkwijze MoleMann in verband met Corona crisis

Het Corona virus heeft Nederland in de greep en vraagt van iedereen aanpassingen in het dagelijks leven. Het onderwijs en het sociale leven in Nederland is on hold gezet tot in ieder geval 6 april. Voor MoleMann betekent dit dat wij ook verder invulling gaan geven aan het beleid om het virus in te dammen.

Als onderdeel van de gezondheidszorg realiseren wij ons dat ook wij een vitale functie hebben te vervullen. We bieden dan ook continuïteit van onze zorg en dragen hiermee bij aan stabiliteit van onze patiënten en de maatschappij.

Wel passen we onze werkwijze als volgt aan:

  1. Contacten vinden telefonisch of digitaal plaats. De face-to-face-afspraken met patiënten worden in principe omgezet naar (beeld) bellen.
  2. Groepsbijeenkomsten wordt omgezet naar telefonisch of digitaal of worden geannuleerd.
  3. Vestigingen blijven telefonisch bereikbaar en via de mail van uw vestiging.
  4. Geplande intakes worden telefonisch uitgevoerd. In de telefonische intake wordt bepaald hoe en wanneer de behandeling wordt gestart waarbij vooralsnog geen face-to-face contact wordt ingepland.
  5. Via de website kunt u ons actuele beleid volgen.

Voor specifieke informatie en overleg neem svp contact op door te mailen met uw behandelaar of uw vestiging.

We volgen de ontwikkeling van het virus, de richtlijnen van het RIVM en het overheidsbeleid op de voet en nemen op basis daarvan eventuele vervolgmaatregelen.

Wij vragen uw begrip voor de ontstane situatie. We hopen de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken en hopen met elkaar dat deze vervelende situatie op afzienbare termijn verbetert en kan normaliseren.