U bent hier

Systeemtherapie

Systeemtherapie  wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden, collega's, de school betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. En altijd is er aandacht voor de verbinding met elkaar. Autonomie en verbondenheid zijn zo twee zijden van eenzelfde medaille. Als mens hebben we behoefte aan beiden. We werken aan veranderingen die beklijven dus op een diepere laag dan alleen het gedrag. Daarmee bedoelen we dat we ook werken aan de verbinding tussen mensen. We noemen dat de gehechtheidsrelatie.

Systeemtherapie is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij relatie- en gezinsproblemen, psychische problemen  en lichamelijke aandoeningen. Door ook in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken bij de therapie kan voorkomen worden dat de problemen groter worden. Bijvoorbeeld dat een gezin uit balans raakt door relatieproblemen van de ouders of dat naasten ook (psychische) klachten ontwikkelen.

Bij Molemann geven we naast systeemtherapie ook andere behandelingen, soms individueel en soms in een groep. Soms kan een individuele behandeling (tijdelijk) nodig zijn bijvoorbeeld voor behandeling van traumatische gebeurtenissen. Ook dan wordt uw partner of een vriend of vriendin bij de behandeling betrokken. Een groep is een systeem waarin u gemakkelijker bewust wordt van eigen patronen in interactie met anderen en waarin u steun kunt ervaren. Bij een groepsbehandeling zijn daarnaast regelmatig evaluatiegesprekken met  een belangrijke ander.

Soms nemen ouders bijvoorbeeld eerst deel aan een Mindful Parenting groep voordat er een hechtingsgerichte gezinstherapie  gestart wordt. Of een groepsaanbod dat volgt op een individuele therapie. Per gezin en per probleem bekijken we samen wat een passende behandeling is op dat moment. En gebruiken daarbij wetenschappelijke inzichten en ervaringen.

MoleMann hecht veel waarde aan de regie van de patiënt tijdens en over zijn/haar behandeling. Alle behandelaren zijn er mee bekend en passen het toe. Molemann overlegt mét en niet óver patiënten: diagnoses worden gesteld waar de patiënt/de familie bij is en als een behandelaar een collega consulteert gebeurt dit in meestal ook in het bijzijn van de patiënt/de familie