You are here

Systemisch Werken

Systemisch werken houdt in dat we ervan uitgaan dat de klachten van de patiënten invloed hebben op zijn of haar omgeving: familie, gezin, partner, werk, vrienden enzovoort. Daarnaast gaan we ervan uit dat mensen in de omgeving van de patiënt een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan herstel of vermindering van de psychische klachten en aan hun maatschappelijke rehabilitatie.

Hoe werkt 'systemisch werken' in de praktijk?

Bij aanmelding van de patiënt geven we aan dat we systemisch werken:  we vragen patiënten om bij de intake mensen mee te nemen die  belangrijke zijn voor hen. Te denken valt aan een partners, ouders, familieleden of goede vrienden. Het doel van de intake is helder te krijgen wat de klachten van de patiënt zijn en hoe deze klachten samenhangen met de omgeving. Alle aanwezigen worden actief betrokken bij het helder krijgen van de problematiek en bij het opstellen van het behandelplan. Het feit dat er belangrijke anderen aanwezig zijn, geeft de patiënt het gevoel er niet alleen voor te staan en doorbreekt het isolement dat veel patiënten ervaren. Soms hebben ze nog nooit eerder over hun klachten gepraat! De reacties van de aanwezige personen zijn vaak troostend en begripvol, en geven de patiënten een gevoel van opluchting en hoop.

Vervolgafspraken worden gemaakt voor zowel buiten als in de behandelkamer. Vaak wordt de omgeving ingezet om de patiënten in hun dagelijks leven bij te staan. Bijvoorbeeld door middel van bezoekafspraken of het samen ondernemen van activiteiten. In de therapie wordt zo nodig gewerkt aan het bespreken van moeilijke of nare dingen die hebben plaats gevonden, er wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge relaties en aan de communicatie. Deze werkwijze wordt zowel door patiënten als behandelaren als effectief en prettig ervaren.

Uitspraken als"Twee zien meer dan één", "Samen staan we sterk" en "Vele handen maken licht werk" blijken vaak van toepassing, waardoor patiënten zich sneller beter voelen en de behandeltijd verkort wordt.