U bent hier

Systemisch Werken

U heeft ervoor gekozen om bij MoleMann in behandeling te gaan. Met uw voorlopige diagnose op uw verwijsbrief komt u met uw probleem bij uw behandelaar terecht. U vertelt aan uw behandelaar wat u al over uw probleem weet en u verwacht dat hij of zij dit samen met u gaat oplossen.

De behandelaar van MoleMann werkt vanuit het systemisch gedachtengoed. Dit betekent dat de focus niet ligt op, wat u nodig heeft om het probleem op te lossen, maar met wie u naar een oplossing op zoek gaat.

Het uitgangspunt van systemisch werken, is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. Problemen worden geboren in een bepaalde context of leefomgeving: gezin, familie, werk, school, buurt. Problemen beïnvloeden onze onderlinge relaties en verstandhoudingen en kunnen niet opgelost worden, zonder naar de context van het probleem te kijken.

Hoe werkt 'systemisch werken' in de praktijk?

Bij de aanmelding geven we aan dat we systemisch werken. We vragen u om bij de intake mensen mee te nemen die belangrijk voor u zijn en die u goed kennen. Te denken valt aan partner(s), ouders, familieleden of goede vrienden.

Alle aanwezigen worden actief betrokken bij het helder krijgen van de problematiek en bij het opstellen van het behandelplan.

Een (ingrijpende) gebeurtenis uit het verleden, blijkt vaak te zorgen voor een verlies van zelfvertrouwen en een verstoring van de onderlinge relaties. Het feit dat er belangrijke anderen aanwezig zijn, geeft u het gevoel dat u er niet alleen voor staat.

Wij vragen op welke manier u en uw belangrijke naasten elkaar bij kunnen staan in het dagelijkse leven. In de therapie staan we stil bij het versterken van de onderlinge relaties en communicatie.

Samen werken aan herstel.