You are here

Cliëntenraad

Voor wie?

De Cliëntenraad (CR) van MoleMann Mental Health is bestemd voor cliënten en familieleden en/of verzorgers van cliënten. MoleMann kent geen aparte familieraad.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad (CR) bestaat uit cliënten, ex- cliënten en familieleden van cliënten. Momenteel zijn er vijf leden, afkomstig uit verschillende regio’s.

Wat is het doel?

Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Dit houdt o.a. in het bewaken van de kwaliteit van de zorg die MoleMann biedt aan haar cliënten. Het bestuur van MoleMann moet bij grote beslissingen (oa. verhuizingen, wijzigingen in directie, bestuursleden etc.) ten alle tijden rekening houden met het advies van de CR.

Welke rechten heeft de Cliëntenraad?

  • Recht op informatie; MoleMann moet de CR alle informatie geven die nodig is om de taak goed uit te oefenen.
  • Recht op overleg; de CR overlegt regelmatig met de directie over het beleid, voorgang en integriteit van MoleMann.
  • Recht op advies; de CR kan gevraagd of ongevraagd de directie adviseren. 

Hoe werkt de Cliëntenraad?

Maandelijks vindt er overleg plaats, waarbij regelmatig de directie aanwezig is of andere deskundigen. Bij calamiteiten kunnen leden van de CR naar vestigingen gaan om ter plekke de situatie op te nemen en daar bij de CR verslag over uit te brengen. De CR functioneert als onafhankelijk adviesorgaan, zoals ook vastgesteld in de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).

Contact opnemen met de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vindt het belangrijk te weten wat er leeft of speelt bij de cliënten. Alleen zo kunnen wij u goed vertegenwoordigen. Laat het ons daarom weten.
Per mail zijn wij bereikbaar via: clientenraad@molemann.nl.

Desgewenst kunt u ons anoniem benaderen via:

Cliëntenraad MoleMann
Sterrenbergweg 44
3769 BT Soesterberg