U bent hier

Organisatiestructuur

Vanuit Soesterberg, waar het Servicebureau gevestigd is, stuurt de directie de vestigingen aan. De directie bestaat uit Stephan van de Vusse en Vincent Ariaens, beiden directeur-bestuurder.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van MoleMann. Daarnaast brengen de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zowel gevraagd als ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. 

MoleMann heeft 14 kleinschalige vestigingen verspreid door Nederland. Elke vestiging heeft één of meer regiebehandelaren (psychiater of klinisch psycholoog) en een klein team van behandelaars.

In het organigram hieronder is de organisatiestructuur van MoleMann afgebeeld: