You are here

Organisatiestructuur

Vanuit Soesterberg stuurt de Raad van Bestuur ofwel de Directie de vestigingen aan. De directie bestaat uit Stephan van de Vusse, Directeur-Bestuurder en Vincent Ariaens, Directeur-Bestuurder.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van MoleMann. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit 3 leden en 1 adviseur: 

  • dhr. de Goeij, Voorzitter
  • mevr. mr. Koning, Algemeen Lid
  • dhr. Hendriks, algemeen Lid
  • mevr. de Bree, adviseur

Daarnaast brengen de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zowel gevraagd als ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. MoleMann heeft ook een aantal afdelingen die zowel het bestuur als de vestigingen ondersteunen.

MoleMann heeft kleinschalige vestigingen verspreid door Nederland. Elke vestiging heeft één of meer regiebehandelaren (psychiater of klinisch psycholoog) en een klein team van behandelaars.

In het organigram hieronder is de organisatiestructuur van MoleMann afgebeeld: