Cliëntenraad

Voor wie?

De Cliëntenraad van MoleMann is bestemd voor patiënten en familieleden en/of verzorgers van patiënten. MoleMann kent geen aparte familieraad.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad kan bestaan uit patiënten, ex-patiënten, naasten, familieleden. De Cliëntenraad bestaat momenteel uit twee leden, afkomstig uit verschillende regio’s. Heeft u interesse? Momenteel is er een vacature voor leden van de Cliëntenraad. 

Wat is het doel?

Het doel is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de patiënten. Dit houdt o.a. in het bewaken van de kwaliteit van de zorg die MoleMann biedt aan haar patiënten. Het bestuur van MoleMann moet bij grote beslissingen (oa. verhuizingen, wijzigingen in directie, bestuursleden etc.) ten alle tijden rekening houden met het advies van de Cliëntenraad.

Welke rechten heeft de Cliëntenraad?

  • Recht op informatie; MoleMann moet de CR alle informatie geven die nodig is om de taak goed uit te oefenen.
  • Recht op overleg; de CR overlegt regelmatig met de directie over het beleid, voortgang en integriteit van MoleMann.
  • Recht op advies; de CR kan gevraagd of ongevraagd de directie adviseren. 

Hoe werkt de Cliëntenraad?

Maandelijks vindt er overleg plaats, waarbij regelmatig de directie aanwezig is of andere deskundigen. De CR functioneert als onafhankelijk adviesorgaan, zoals ook vastgesteld in de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).

Contact opnemen met de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vindt het belangrijk te weten wat er leeft of speelt bij de patiënten. Alleen zo kunnen zij u goed vertegenwoordigen. Laat het hen daarom weten.
Per mail zijn zij bereikbaar via: clientenraad@molemann.nl.

Desgewenst kunt u hen anoniem benaderen via:

Cliëntenraad MoleMann
Henry Dunantstraat 40
3822 XE Amersfoort