Basiscursus Systeemtherapie NVRG (verdieping 72 uur)

Basiscursus systeemtherapie: verdieping en wetenschappelijk onderzoek (72 uur)

Aan cursisten die in opleiding zijn tot systeemtherapeut NVRG, die de basis van 60 uur al achter de rug hebben en er aan toe zijn om de volgende verdiepende stap te zetten in hun opleidingstraject tot systeemtherapeut, biedt de MoleMann Academie de verdieping (inclusief wetenschappelijk onderzoek, in totaal 72 uur) aan.

De cursus is praktijkgericht, de thema’s, vaardigheden en attitudes die aan bod komen, kun je direct toepassen in je lopende behandelingen. In de verdieping gaan we in op de verschillende fasen die een gezin doorloopt. Aan bod komt onder andere het werken met gezinnen met jonge kinderen, gezinnen met pubers en adolescenten, partnerrelatietherapie, (vecht)scheiding, ouderen. Tevens leer je hoe je als systeemtherapeut met gezinnen en koppels aan de slag kunt in je behandelkamer. Hoe krijgen de gezinsleden zicht op hun patronen en hoe krijg je beweging in patronen? Hoe komen de gezinsleden tot meer verbinding met elkaar? Welke houding vraagt dit van jou als therapeut? En wat van jou zelf als therapeut speelt ook een rol in de therapie met het systeem en hoe kun je hier gebruik van maken?

Hoofddocent is Henk Breugem, co-docent is Sabrina Bos en daarnaast worden gastdocenten ingevlogen die jullie meenemen in hun specifieke expertise. Kosten voor het verdiepende deel inclusief het wetenschappelijk blok (72 uur): € 2590,- en dit is inclusief koffie, thee, fruit en lunch.  

Planning:

  • November 2022 – Juni 2023: reeds gestart
  • Midden 2024: start volgende cursus