Basiscursus Systeemtherapie NVRG (basis en verdieping 132 uur)

De MoleMann Academie biedt de basiscursus systeemtherapie aan. Deze cursus duurt ruim één jaar (22 bijeenkomsten, totaal 132 uur). Er is plaats voor 18 cursisten, zowel intern als extern. We willen een gevarieerde groep om zoveel mogelijk van elkaar te leren.

De afgeronde opleiding is de toegang tot het NVRG lidmaatschap als systeemtherapeut. De cursus wordt gegeven door Henk Breugem (systeemtherapeut, supervisor en leertherapeut NVRG bij MoleMann) als hoofdopleider, samen met Sabrina Bos (Gz-psycholoog / systeemtherapeut NVRG). Op een aantal lesdagen komen andere collega’s die bij MoleMann werken aansluiten om te vertellen over hun specifieke expertise.

Deze interne basiscursus systeemtherapie onderscheidt zich van andere basiscursussen door de brede theoretische opzet, waarbij direct een koppeling gemaakt wordt aan de levendige systeemtherapeutische praktijk op de werkvloer. De docenten zijn werkzaam binnen MoleMann en brengen herkenbare casuïstiek in. Een groot deel van de cursisten is zelf werkzaam binnen MoleMann en krijgt zo de kans eigen casuïstiek (uiteraard anoniem) in te brengen. De cursisten hebben de mogelijkheid om één (groeps)supervisiereeks intern te volgen bij een van de NVRG-erkende supervisoren die MoleMann rijk is. En er zal een praktijk dag ingericht worden, waarbij de cursisten mee kunnen kijken bij een systeemtherapeut van een van de MoleMann vestigingen, voor interne cursisten geldt dat dit een andere vestiging is dan die waar hij/zij zelf werkzaam is. De cursisten kunnen zo de koppeling maken van het geleerde naar de praktijk, nemen een kijkje in de keuken van MoleMann en zijn in verbinding met hun collega’s van andere vestigingen.
Binnen MoleMann wordt behandeling geboden aan patiënten met hun gezinnen, van diverse generaties en culturen. Van de wieg tot aan het graf. Therapeuten die bij MoleMann werken, willen we dan ook breed systemisch opleiden en praktische handvatten bieden, zodat ze er gelijk mee aan de slag kunnen. We willen niet één stroming leidend laten zijn. Systeemtherapie is eclectisch, en we willen cursisten de ruimte geven om zelf te ontdekken wat bij hen past, hun interesses en talenten in het vakgebied doen ontluiken. We willen meerdere stromingen de revue laten passeren, zoals structureel, transcultureel, narratief en hechtingsgericht. Maar ook concrete vormen van therapie komen aan bod, zoals bijvoorbeeld partnerrelatietherapie en EFT, Nieuwe Autoriteit, hechtingsgerichte gezinstherapieën, psychomotorische gezinstherapie.

Planning:

  • Mei 2022 – juni 2023: reeds gestart
  • Eind 2023 of begin 2024: start volgende cursus