Ik wil iemand verwijzen

Indicaties voor verwijzing

MoleMann Mental Health biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ.

U kunt naar MoleMann verwijzen via ZorgDomein. Wij nemen na ontvangst van uw verwijzing contact op met u of uw patiënt. Houdt u rekening met een eventuele wachtlijst.

Heeft u vragen over een mogelijke doorverwijzing, wachttijden of is er sprake van spoed en is een verkorte wachttijd noodzakelijk? Neemt u dan contact op met één van onze vestigingen.

U kunt naar ons verwijzen bij ondermeer deze klachten:

  • AD(H)D
  • Angststoornissen
  • Autismespectrum stoornissen
  • Complexe relatie- of gezinsproblematiek in combinatie met psychische klachten
  • Depressieve en andere stemmingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Psychiatrische problematiek bij ouderen
  • Psychosomatische stoornissen
  • Psychotische stoornissen *
  • Traumagerelateerde problematiek

* In de regio Amsterdam kunt u zich bij (vermoeden van) psychose of psychotische en aanverwante klachten wenden tot Centrum de Brouwerij.

Dit zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen die wij behandelen. Het behandelaanbod verschilt per vestiging. Heeft u vragen over een mogelijke doorverwijzing? Neemt u dan contact op met één van onze vestigingen.

Onze behandelvisie

De familieleden of belangrijke andere relaties van uw patiënt betrekken wij altijd bij de behandeling en het herstel. Dat staat centraal in onze behandelvisie. Psychische en psychiatrische klachten staan niet op zichzelf. Ze hebben invloed op de omgeving en soms worden de klachten door de omgeving versterkt. Familie en direct betrokkenen kunnen een geweldige hulp zijn bij de behandeling. Steun van naasten verkleint de kans op isolement en eenzaamheid. 

De hulpvraag van uw patiënt is ons uitgangpunt. Wij werken niet met zorgprogramma's, maar stemmen het behandelaanbod zo zorgvuldig mogelijk af op de hulpvraag en klachten van de patiënt. De behandeling is hierdoor zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Samenwerking 

Gedurende de behandeling houden wij u op de hoogte van de stappen die gezet worden in de behandeling. Dit doen we schriftelijk en indien gewenst of nodig zullen wij telefonisch contact met u zoeken. MoleMann biedt ook de mogelijkheid om afspraken te maken over structurele consultatie voor uw praktijk.

Behandelvormen

Vanuit een systeemtherapeutisch kader zetten we diverse behandelvormen in. Bijvoorbeeld groepsbehandelingen, cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie en medicamenteuze behandeling. Daarnaast geven we relatie- en gezinstherapie bij onderliggende psychiatrische problematiek.

Kosten en verwijsbrief

De basisverzekering vergoedt de kosten van de behandeling. Echter dient men wel rekening te houden met het eigen risico. Voorwaarde voor vergoeding is dat de patiënt niet voor dezelfde diagnose ergens anders in behandeling is. Tevens dienen wij in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief van de huisarts (andere verwijzers worden niet door alle zorgverzekeraars geaccepteerd). Op de verwijzing dient u aan te geven of het Basis GGZ of Specialistische GGZ is. Ook moeten op de verwijsbrief een datum, (vermoeden van) een diagnose en een handtekening staan.

MoleMann heeft contracten met de meeste Nederlandse Zorgverzekeraars voor Volwassenenzorg en Ouderenzorg.

Heeft u een oudere patient in behandeling?

Speciaal voor patiënten vanaf 65 jaar hebben wij een specialistisch centrum voor ouderenpsychiatrie opgericht. Als u specifieke vragen heeft of u wilt uw patiënt hiervoor aanmelden.

Aanmelden Ziekenhuispsychiatrie Amersfoort - locatie Meander

Huisartsen, psychiaters of andere medisch-specialisten kunnen rechtsreeks verwijzen naar MoleMann Ziekenhuispsychiatrie. U kunt o.a. verwijzen via ZorgDomein. 

Als u inhoudelijk wilt overleggen over een patiënt, dan kunt u contact opnemen met de psychiater van het team via het algemene nummer 088-0201444. of stuur een e-mail naar ziekenhuispsychiatriemeander@molemann.nl.  Voor inhoudelijk overleg kunt u desgewenst via deze weg het mobiele nummer van de vaste psychiater van het team verkrijgen.

Wij zijn aanwezig binnen kantoortijden. Voor crisissituaties buiten kantoortijden en/of klinische opname werken we samen met GGZ Centraal.