U bent hier

Eerste Gesprek

Intake

Tijdens de eerste gesprekken, de intake, bespreken we wat er aan de hand is. De regiebehandelaar van de vestiging is hierbij (deels) betrokken. Samen met u en uw naasten bekijken we wat uw hulpvraag is. Aan de behandeling gaat altijd een intake vooraf. Bij de intake wordt gebruik gemaakt van een gestructureerd interview waarin vragen worden gesteld over u en uw klachten. Dit is een formulier wat u van te voren in moet vullen. Vervolgens maakt u samen met uw behandelaar een behandelplan. Soms zijn er meerdere behandelaars bij uw behandeling betrokken. Dit eerste gesprek is direct de start van de behandeling.