You are here

Eerste Gesprek

Intake

Tijdens de eerste gesprekken, de intake, bespreken we wat er aan de hand is. De hoofdbehandelaar van de vestiging is hierbij (deels) betrokken. Samen met u en uw naasten bekijken we wat uw hulpvraag is. Aan de behandeling gaat altijd een intake vooraf. Bij de intake wordt gebruik gemaakt van een gestructureerd interview waarin vragen worden gesteld over u en uw klachten. Dit is een formulier wat u van te voren in moet vullen. Vervolgens maakt u samen met uw behandelaar een behandelplan. Soms zijn er meerdere behandelaars bij uw behandeling betrokken. Dit eerste gesprek is direct de start van de behandeling.