Verwijzing

Om in behandeling te komen bij MoleMann Mental Health heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Verwijzingen van andere verwijzers (zoals een bedrijfsarts) worden niet door alle zorgverzekeraars goedgekeurd. De huisarts gaat met u na of verwijzing naar de Generalistische Basis GGz of Specialistische GGz nodig is. Wij bieden beide vormen van behandeling.

Zo ziet je behandeling eruit

Verwijzing

Eerste gesprek

Behandelplan

Behandeling

Afronding