U bent hier

Behandeling

U houdt zelf de regie over de behandeling. Dit geldt bij het bepalen van uw behandelplan, voor de inhoud van uw behandeling en voor de evaluatie. U heeft inspraak op de keuze van uw behandelaar en op de planning van de gesprekken. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Maak deze voorkeuren gerust bespreekbaar bij uw behandelaar.

Als u geen klik voelt met uw behandelaar, is het belangrijk dit aan te geven. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een oplossing.

Binnen de basis ggz (bggz) worden kortdurende behandelingen geboden. Die kunnen bestaan uit:

  • gesprekken met een behandelaar, bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut
  • een e-Health behandeling (hulp via internet of e-mail)
  • een combinatie van gesprekken en e-Health

Bij de specialistische ggz (sggz) duurt de behandeling zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Wij evalueren de voortgang van uw behandeling regelmatig. Hierbij vragen we uw mening over uw behandelaar en uw behandeling. Ook vragen we wat u vindt van de verandering van uw functioneren en de verandering van uw klachten. Dit doen we mondeling en via vragenlijsten. Is er geen verbetering, dan vragen we soms een andere behandelaar erbij om mee te denken. Het kan goed zijn om van behandelaar te wisselen. Zo voorkomen we dat u lang bij ons in behandeling blijft zonder dat verbetering optreedt. Is er geen of weinig verbetering, en hebben we kritisch bekeken of er genoeg is gedaan? Dan kan het soms beter zijn te stoppen met de behandeling of u door te verwijzen naar een andere instelling.