U bent hier

Informatie verwijzers Amsterdam

Onze locatie in Amsterdam is gevestigd aan het Funenpark. Wij behandelen veel mensen in de S-GGZ die qua problematiek te complex zijn voor de kleine zelfstandige praktijken in de regio, maar vooralsnog niet geïndiceerd zijn voor de grotere GGZ-instellingen en de 3e lijn-specialistische zorg. Wij bieden ook behandelingen aan in de B-GZZ. Het team bestaat uit een psychiater, psychotherapeut, meerdere GZ-psychologen, basispsychologen (i.o.), verschillende systeemtherapeuten en een SPV.

Wij behandelen volwassenen met een brede diversiteit aan psychiatrische problematiek (zowel as I en/of as II), die op één of meerdere gebieden in hun dagelijks leven zijn vastgelopen of dit dreigen te doen. Mensen die hier meer grip op willen krijgen, met de hoop op een beter kwaliteit van leven.

De ernst van de problematiek varieert van licht tot matig ernstig. Wij hebben geen 24-uurs crisisopvang en werken niet outreachend.

Contra-indicaties voor onze vestiging: ADHD en/of autisme als primaire hulpvraag, op de voorgrond staande eetproblematiek en/of verslaving, psychotische stoornissen in engere zin, ernstige dissociatie, zwakbegaafdheid, acute crisisgevoeligheid, zorg mijdend

Let op:
verschillende DSM-stoornissen zoals autisme blijken in ZorgDomein wel als behandeloptie te staan; deze optie wordt centraal geregeld en is niet per vestiging aan te passen; dit kan helaas tot verwarring leiden.
 

Wij werken vanuit een systemische visie en bieden zowel individuele- als groepsbehandelingen; in de behandelingen is er aandacht voor het onderzoeken van de eigen kwetsbaarheden en het doorbreken van patronen. Per casus wordt bekeken welke behandelmethodiek(en) het meeste aansluit(en). Denken hierbij aan o.a. CGT, psychodynamische therapie, schematherapie, EMDR, systeemtherapie, jong-volwassengroep, autonomiegroep, ERT. Medicamenteuze ondersteuning wordt altijd gezien als een onderdeel van de psychologische behandeling. Een individueel behandelcontact vindt gemiddeld eens per 2 weken plaats; de behandeling duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. De groepen komen wekelijks bijeen en duren gemiddeld een half tot één jaar.

Aanmeldprocedure

Om de verwijzing goed te kunnen beoordelen dient de volgende informatie te worden vermeld: (vermoedelijke) DSM-diagnose, huidige klachten, behandelvoorgeschiedenis, medicatie en de mate van evt. crisisgevoeligheid. Bij een incomplete verwijsbrief zal ons secretariaat contact met u opnemen; mochten wij binnen enkele weken de ontbrekende informatie niet hebben ontvangen, dan zullen we de verwijzing aan u teruggeven en u hiervan op de hoogte stellen.

Naast de reguliere verzekerde zorg bieden wij ook niet-verzekerde zorg in vorm van partner-relatiegesprekken. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens.

Twijfelt u of de aanmelding passend is, dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen voor vrijblijvend overleg via 020-4167706 of per mail: amsterdam@molemann.nl