Wat zijn eetstoornissen?

Veel mensen hebben een of meerdere keren in hun leven aan de lijn gedaan. Slechts een klein deel van deze mensen kan niet stoppen met lijnen en blijven zich te dik voelen, ook al zijn ze erg mager. Deze mensen lijden misschien aan anorexia nervosa. Een ander klein deel van de mensen die lijnen, wisselt het lijnen regelmatig af met eetbuien. Tijdens zo'n eetbui zijn ze de controle over hun eetgedrag kwijt en werken in korte tijd heel veel eten naar binnen. Na afloop is er een schuldgevoel en proberen ze het eten weer kwijt te raken, door bijvoorbeeld over te geven of laxeermiddelen te nemen. Deze mensen lijden misschien aan boulimia nervosa. Een andere, nog niet zolang bekende stoornis is de binge eating disorder. Deze mensen hebben ook eetbuien, maar proberen niet het eten weer kwijt te raken. Bij de binge eating disorder komen mensen vaak in gewicht veel aan, waardoor er vaak ook zichtbaar is dat er iets aan de hand is.

Wat zijn de symptomen?

Mensen met een eetstoornis zijn geobsedeerd door alles wat met eten, gewicht en afvallen te maken heeft. Ze voelen zich niet prettig met hun lichaam en haten het vaak. Ze houden hun eetprobleem verborgen, wat leidt tot het bedenken van uitvluchten en het hebben van een dubbelleven.

Mensen met anorexia zijn de hele dag bezig met eten en afvallen. Ze houden in de gaten wat ze eten, wegen zich regelmatig en meten hun lichaamsomvang. Het is een obsessie. Ze blijven zich abnormaal dik voelen. Mensen met anorexia vinden het prettig controle over hun eten te hebben, soms verliezen ze deze controle en eten ze veel. Vaak gaan ze dan nog meer bewegen dan ze al doen. Mensen met anorexia kunnen vaak lang volhouden dat er met hen niets aan de hand is en houden hun gewicht verborgen voor anderen. Doordat hun gewicht afneemt, hebben mensen met anorexia allerlei klachten zoals: het koud hebben, moeite hebben met concentreren, het afvlakken van emoties en het hebben van minder energie.

Tijdens een eetbui hebben mensen het gevoel dat ze de controle over hun eetgedrag helemaal kwijt zijn. Ze stoppen zich vaak vol met ongezond eten, wat ze niet eens proeven. Na afloop is er sprake van een schuldgevoel over het eten. De eetbuien vinden meestal in het geheim plaats, omdat mensen zich er voor schamen. Bij boulima vindt er na de eetbui compenserend gedrag plaats, zoals bewegen of overgeven. Het gewicht blijft hierdoor redelijk stabiel. Dit maakt dat boulimia voor de buitenwereld lang verborgen kan blijven. Bij een binge eating disorder is er geen sprake van overmatig sporten of overgeven. Het gewicht neemt hierdoor toe, waardoor het moeilijker is om dit voor de buitenwereld verborgen te houden. Deze mensen zijn dan ook sneller geneigd om hulp te zoeken voor hun probleem.

Hoe ziet behandeling er uit?

Mensen met een eetstoornis houden deze uit schaamte vaak verborgen voor hun omgeving of ontkennen dat ze een eetstoornis hebben. Dit is jammer, want hoe eerder je hulp zoekt, hoe beter het is om van je eetstoornis af te komen.

Bij de behandeling wordt eerst, samen met degene met het eetprobleem, gekeken naar wat een goed eetpatroon is en hoe iemand dit zelf in zou kunnen vullen. Wanneer er sprake is van anorexia, wordt er vaak ook aandacht besteed aan de angst die naar voren komt als iemand weer meer moet gaan eten. Bij eetbuien wordt vooral gekeken naar het aanbrengen van een beter eetpatroon over de gehele dag.

Wanneer het eetpatroon verbeterd is, kan er gekeken worden naar de achterliggende oorzaken van de eetstoornis. De oorzaken die vaker voorkomen zijn een negatief zelfbeeld of niet goed weten hoe om te gaan met emoties.

Tips voor de omgeving

  • Blijf praten over het eetpatroon van degene met het eetprobleem, bijvoorbeeld door samen naar het eetpatroon te kijken.
  • Probeer niet te dwingen of te controleren, vaak lokt dit alleen ruzies uit.
  • Steun bij het zoeken van (professionele) hulp.
  • Zoek zelf ook steun in omgeving, blijf praten met anderen!

Let op: niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze behandeling. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kunt u terecht bij MoleMann.