Indicaties voor doorverwijzing

MoleMann Mental Health biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ.

U kunt naar al onze locaties verwijzen via ZorgDomein. Wij nemen na ontvangst van uw verwijzing contact op met de patiënt om een afspraak in te plannen.

Heeft u vragen over een mogelijke doorverwijzing of is er sprake van spoed en is een verkorte toegangstijd noodzakelijk, neemt u dan contact op met één van onze vestigingen. Elke vestiging heeft van 12.00 tot 14.00 uur een telefonisch spreekuur voor verwijzers.

U kunt naar ons verwijzen bij ondermeer deze klachten:

 • angst- en stemmingsstoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • psychotische stoornissen *
 • complexe relatie- of gezinsproblematiek
 • AD(H)D
 • psychosomatische stoornissen
 • autisme en autismespectrumstoornissen
 • eetstoornissen
 • verslavingsproblematiek
 • seksuele stoornissen
 • traumagerelateerde problematiek
 • gedragsstoornissen
 • psychiatrische problematiek bij ouderen

* In de regio Amsterdam kunt u zich bij (vermoeden van) psychose wenden tot MoleMann Tielens, centrum voor psychosen en aanverwante klachten. 

Dit zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen die wij behandelen. Het behandelaanbod verschilt per vestiging. Heeft u vragen over een mogelijke doorverwijzing? Neemt u dan contact op met één van onze vestigingen.

Let op: Men kan bij MoleMann alleen in behandeling komen voor relatie-of gezinsproblemen en eetstoornissen wanneer er sprake is van psychiatrische problematiek.

Aanmelden en verwijzen

U kunt naar ons verwijzen voor zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ. Om als volwassene (18 jaar en ouder) in behandeling te kunnen komen bij MoleMann Mental Health dienen patiënten een verwijsbrief te hebben van de huisarts. Een medisch specialist, bedrijfsarts als verwijzer wordt namelijk niet door alle zorgverzekeraars goedgekeurd.

Het is ook mogelijk om de verwijsbrief aan de patiënt mee te geven. Die kan vervolgens zelf contact opnemen via telefoon, e-mail of het contactformulier op onze website.

Vanaf 1 januari 2015 betaalt de gemeente de zorg voor Kind & Jeugd. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet.
Kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) kunnen nog steeds met een verwijsbrief van de huisarts bij ons in behandeling komen. Sinds de komst van de Jeugdwet mag ook een jeugdarts of medisch specialist een kind/jeugdige doorverwijzen naar MoleMann. En de gemeente via een medewerker van het wijkteam, buurtteam, sociaal team of Centrum voor Jeugd en Gezin. De naam van dit team kan verschillen per gemeente.
MoleMann heeft met veel verschillende gemeentes een contract afgesloten om jeugdhulp te mogen leveren. Voor de start van de behandeling van een kind of jeugdige controleren wij of we een contract hebben afgesloten met de gemeente.
 

Intake en behandeling

Bij de intake is de hoofdbehandelaar van de vestiging (deels) aanwezig. Samen met de patiënt en zijn naasten komen we tot een diagnose en behandelplan. Het eerste gesprek is meteen de start van de behandeling.

Onze behandelvisie

De familieleden of belangrijke andere relaties van uw patiënt betrekken wij altijd bij de behandeling en het herstel. Dat staat centraal in onze behandelvisie. Psychische en psychiatrische klachten staan niet op zichzelf. Ze hebben invloed op de omgeving en soms worden de klachten zelfs door de omgeving versterkt. Familie en direct betrokkenen kunnen een geweldige hulp zijn bij de behandeling. Het geeft de patiënt steun en verkleint de kans op isolement en eenzaamheid. 

De hulpvraag van uw patiënt is ons uitgangpunt. Wij werken niet met zorgprogramma's, maar stemmen het behandelaanbod zo zorgvuldig mogelijk af op de wensen van de patiënt. De behandeling is hierdoor zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Heeft u een oudere patient in behandeling?

Speciaal voor patiënten vanaf 65 jaar hebben wij een specialistisch centrum voor ouderenpsychiatrie opgericht. Als u specifieke vragen heeft of u wilt uw patiënt hiervoor aanmelden, lees dan verder over de ouderenpsychiatrie binnen MoleMann.

Samenwerking 

We werken actief samen met de patiënt en zijn of haar direct betrokkenen. We betrekken u als verwijzer bij de behandeling – en waar mogelijk ook andere behandelaars of begeleiders van de patiënt. Gaat het om kinderen? Dan zoeken we samenwerking met school, schoolartsen, GGD of Bureau Jeugdzorg. Dit doen we uiteraard in overleg met de ouders. Gaat het om ouderen? Dan zoeken we samenwerking met onder meer thuiszorg, zorginstellingen, ziekenhuis of andere betrokkenen.

Wij informeren u over het begin van de behandeling. Ook na het beëindigen van  de behandeling brengen we u verslag uit. En vanzelfsprekend hebben we tijdens de behandeling overleg als dat nodig is.

Behandelvormen

Vanuit een systeemtherapeutisch kader zetten we diverse behandelvormen in. Bijvoorbeeld groepsbehandelingen, cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie en medicamenteuze behandeling. Daarnaast geven we relatie- en gezinstherapie bij onderliggende psychiatrische problematiek. MoleMann biedt ook de mogelijkheid om afspraken te maken over structurele consultatie voor uw praktijk.

De kosten

De basisverzekering vergoedt de kosten van de behandeling. Voorwaarde voor vergoeding is dat de patiënt niet voor dezelfde diagnose ergens anders in behandeling is. Tevens dienen wij in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief van de huisarts (andere verwijzers worden niet door alle zorgverzekeraars geaccepteerd). Op de verwijzing dient u aan te geven of het Basis GGZ of Specialistische GGZ is. Ook moeten op de verwijsbrief een datum, (vermoeden van) een diagnose en een handtekening staan.

Als patiënten naar de Basis GGZ worden verwezen en ze blijken na onze screening toch onder Specialistische GGZ te vallen, dan hebben we een nieuwe verwijsbrief nodig.

MoleMann heeft contracten met alle Nederlandse Zorgverzekeraars voor Volwassenenzorg en Ouderenzorg.

Verwijzersfolders

Open hier de gewenste verwijzersfolder: