Als patiënt heeft u recht op een goede behandeling, een duidelijk behandelplan, voldoende informatie, een second opinion. U heeft ook recht op inzage in uw dossier, privacy en inspraak. Daarnaast heeft u ook plichten.

Wat precies uw rechten en plichten zijn, leest u in het document 'Cliëntenrechten: Algemene rechten in de GGZ' (pdf64.87 KB).

Jeugd

Sinds 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid van de jeugd-ggz naar de gemeente overgeheveld. Om de privacy van jeugdige patiënten te waarborgen is er in augustus 2015 een tijdelijke regeling opgesteld door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Zie voor meer informatie deze Staatscourant publicatie (pdf1.06 MB)