Vergoeding basisverzekering

MoleMann heeft voor alle vestigingen met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract voor Volwassenzorg. De basisverzekering vergoedt de kosten van uw behandeling. Voorwaarde is wel dat u niet voor dezelfde diagnose ergens anders in behandeling bent. Ook moeten wij een verwijsbrief van uw huisarts krijgen.

Eigen risico

Behandeling bij MoleMann Mental Health is zorg die valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Het eigen risico geldt alleen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) en bedraagt in 2018 € 385,00. Als u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering, dan kan dit oplopen tot 885 euro in 2017. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.

Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Bent u niet verzekerd? Of bent u verzekerd in het buitenland? Dan betaalt u zelf uw behandeling. U betaalt dan eerst een voorschot aan ons. Pas dan kunt u in behandeling komen.

Een afspraak afzeggen

Op werkdagen kunt u tot 24 uur van tevoren kosteloos uw afspraak afzeggen of verzetten. Belt u de afspraak niet of korter dan 24 uur van tevoren af, ongeacht de reden, dan zijn wij genoodzaakt dat in rekening te brengen.

Zie 'een afspraak afzeggen'.

Kosten voor patiënten tot 18 jaar

De jeugd-GGZ werd tot eind 2014 vergoed door de zorgverzekeraars. De gemeente is vanaf 1 januari 2015 o.a verantwoordelijk voor de jeugd- GGZ. MoleMann zal voor aanvang van de behandeling van uw zoon of dochter controleren of de gemeente, waar de ouder met gezag woont, een contract heeft met Molemann. Als uw zoon of dochter (jonger dan 18 jaar) in behandeling komt bij MoleMann hoeft u voor onze zorg geen (ouder)bijdrage te betalen.  U kunt meer informatie vinden op de website: www.hoeverandertmijnzorg.nl 

Wanneer uw zoon of dochter 18 jaar wordt gelden de regels voor volwassenen. Ook als uw zoon of dochter al in behandeling is en tijdens de behandeling 18 jaar wordt. Doordat wij met een groot aantal zorgverzekeraars een contract hebben afgesloten kunnen de kosten van de behandeling worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering van uw kind. Maar u zult de kosten van het eigen risico zelf moeten betalen. In het jaar 2016 is het eigen risico 385 euro. Dit bedrag kan hoger uitvallen wanneer u er zelf voor heeft gekozen om een hoger eigen risico te nemen. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende zorgverzekeraar. Wel geldt de regeling bij het niet nakomen of te laat afzeggen van een afspraak, dan zijn wij genoodzaakt € 75,- in rekening te brengen.

Zie 'een afspraak afzeggen'.

Geen kosten voor familieleden en direct betrokkenen

Bij MoleMann vragen wij uw familieleden of direct betrokkenen om u te ondersteunen tijdens de gesprekken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Hun eigen risico wordt niet aangesproken en zij hebben ook geen verwijzing nodig.  Wel schrijven we uw familieleden of andere betrokkenen in als participant. Wij zijn namelijk verplicht om iedere aanwezige tijdens een behandeling te registreren.

Blijkt dat het meegekomen familielid zelf ook een hulpvraag heeft? Dan kan hij of zij ook in behandeling komen. Uiteraard gebeurt dit nooit zomaar, maar altijd in overleg. Uw familielid vraagt dan een verwijsbrief aan en wordt zelf patiënt van MoleMann.

Factuur

MoleMann brengt de kosten van uw behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Dit doen wij na afloop van uw behandeling of na het verlengen van uw behandeling. De meeste zorgverzekeraars brengen u hiervan op de hoogte en sturen u dan een factuur voor uw (eventueel vrijwillig verhoogde) eigen risico.

Toelichting over de tijdsregistratie van uw behandeling bij MoleMann:

Een behandeling bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. Onder directe tijd vallen alle contactmomenten met de patiënt zoals intake, behandeling, onderzoek, telefonisch contact etc. Onder indirecte tijd valt al het voor- en nawerk rondom de behandeling. Bijvoorbeeld verslaglegging, afstemmen van zorgactiviteiten en extern overleg rondom de patiënt. Om administratieve rompslomp tot een minimum te beperken werkt MoleMann Mental Health met vaste opslagen van deze indirecte tijd bij de contactmomenten. Voorbereiding en nawerk zijn namelijk per contact voor alle behandelaren ongeveer gelijk.

MoleMann Mental Health houdt goed in de gaten of de automatische opslag recht doet aan de werkelijkheid. Daarom houden we regelmatig audits. Ook wordt onze werkwijze jaarlijks getoetst en goedgekeurd door de accountant.