Om helderheid te verschaffen over de diensten die MoleMann levert en de algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn, legt zij deze vast in het document ‘Algemene Voorwaarden’ .

Lees hier de Algemene voorwaarden 2017 (pdf498 KB)

Aan de rechtsverhouding tussen u en MoleMann ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling. Deze overeenkomst is de bijzondere overeenkomst geregeld in Boek 7 , Titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO).
Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een overeenkomst en geven aan wat u en MoleMann bij de uitvoering daarvan mogen verwachten. Het spreekt vanzelf dat het unieke en persoonlijke contact van de patiënt met de behandelaar daarnaast een belangrijke factor is.

Als lid van GGZ Nederland volgt MoleMann de algemene leveringsvoorwaarden GGZ.