Via het rechtermenu vindt u meer informatie over de praktische zaken binnen MoleMann, zoals de verwijzing, de kosten, de wachtlijst, het annuleren van afspraken, eventuele klachten, uw rechten en plichten, en over de cliëntenraad.

Goed om te weten: basis-ggz en specialistische ggz

In 2014 heeft de geestelijke gezondheidszorg (afgekort: ggz) een nieuwe indeling gekregen. De voormalige eerstelijns en tweedelijns zorg veranderen in generalistische basis-ggz en specialistische ggz. U kunt vanaf 2014 voor beide varianten bij MoleMann Mental Health terecht. Zowel de basis-ggz als de specialistische ggz vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en worden vergoed vanuit de basisverzekering. De precieze vergoeding is afhankelijk van het soort verzekering (natura- of restitutiepolis), de polisvoorwaarden en het eigen risico. Voor informatie over uw specifieke situatie verwijzen wij u daarom naar uw zorgverzekeraar. MoleMann Mental Health heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.

Uw behandeling valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Dit eigen risico geldt alleen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) en wordt in 2018 minimaal 385 euro. Als u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering, kan dit oplopen tot 885 euro. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.