De organisatie van MoleMann is plat: er zijn geen overbodige lagen in de organisatie. Van managers wordt er dan ook niet gesproken binnen MoleMann.

De directie van MoleMann Mental Health bestaat uit een algemeen - en een financieel directeur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van MoleMann. Daarnaast brengen de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zowel gevraagd als ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. MoleMann heeft ook een aantal afdelingen die zowel het bestuur als de vestigingen ondersteunen, zie onderstaand organigram.

MoleMann heeft kleinschalige vestigingen verspreid door Nederland. Elke vestiging heeft één of meer regiebehandelaren (psychiater of klinisch psycholoog) en een klein team van behandelaars.

In het organigram hieronder is de organisatiestructuur van MoleMann afgebeeld:

mm organigram 2015