Samenwerking is nodig voor een goede behandeling. Natuurlijk denken we daarbij aan overleg met u en uw directe omgeving. Ook vindt veel onderlinge samenwerking plaats tussen de betrokken behandelaars om u zo goed mogelijk te helpen. Wij overleggen graag mét u en niet over u.

Samenwerking in de keten

De systemische visie van MoleMann is ook buiten de behandelkamer zichtbaar. Het uitgangspunt is dat behandelaren samenwerken met patiënten, psychiaters, andere (regie)behandelaars, verwijzers en externe (keten)partners.

MoleMann werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten samen met:
Huisartsen, crisisdienst, aanbieders met klinische capaciteit, wijkteams, scholen en verpleeg-en verzorgingshuizen.

MMH onderscheidt zich door het sterke netwerk. Een goede band met lokale verwijzers is essentieel en korte lijnen met POH-GGZ en huisarts is hierbij van groot belang. Met verschillende huisartsenpraktijken is er een samenwerkingsovereenkomsten gesloten met daarin afspraken over verwijzingen, gebruik van digitaal triage-instrument door huisarts en wijze van overdracht bij verwijzing, gebruik van digitale zorg, consultatie en ontwikkelpunten voor toekomstagenda. In het kader van continuïteit van zorg in de avond, nacht en weekend heeft iedere vestiging afspraken met haar lokale crisisdienst voor patiënten die een crisisinterventie nodig hebben.