Eerste gesprekken

Tijdens de eerste gesprekken bespreken we wat er aan de hand is. De hoofdbehandelaar van de vestiging is hierbij (deels) betrokken. Samen met u en uw naasten bekijken we wat uw hulpvraag is. Aan de behandeling gaat altijd een intake vooraf. Bij de intake wordt gebruik gemaakt van een gestructureerd interview waarin vragen worden gesteld over u en uw klachten.Vervolgens maakt u samen met uw behandelaar een behandelplan. Soms zijn er meerdere behandelaars bij uw behandeling betrokken. Dit eerste gesprek is direct de start van de behandeling.

Behandelplan

In het behandelplan staan de afspraken die u en uw behandelaar maken.
In het plan staat:

  • de diagnose, dus wat uw klachten zijn;
  • de doelen van de behandeling;
  • welke resultaten u kunt verwachten;
  • wat de behandeling inhoudt;
  • wat u en de behandelaar van elkaar verwachten;
  • hoe lang de behandeling duurt.

Als u dat wilt, krijgt u een exemplaar van uw behandelplan mee naar huis. 

Inspraak

U houdt zelf de regie over de behandeling. Dit geldt bij het bepalen van uw behandelplan, voor de inhoud van uw behandeling en voor de evaluatie. U heeft inspraak op de keuze van uw behandelaar en op de planning van de gesprekken. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Maak deze voorkeuren gerust bespreekbaar bij uw behandelaar.

Als u geen klik voelt met uw behandelaar, is het belangrijk dit aan te geven. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een oplossing.