Onze werkwijze

U wordt verwezen door uw huisarts

Om als volwassene (18 jaar en ouder) in behandeling te kunnen komen bij MoleMann Mental Health heeft u een verwijsbrief nodig. Die krijgt u van uw huisarts. Andere verwijzers (zoals een bedrijfsarts of Bureau Jeugdzorg) worden niet door alle zorgverzekeraars goedgekeurd. Zonder verwijsbrief kunnen wij u helaas niet inschrijven.

De huisarts verwijst u naar Basis GGZ of Specialistische GGZ. U kunt voor allebei bij MoleMann terecht.

Vanaf 1 januari 2015 betaalt de gemeente de zorg die nodig is voor uw kind. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet.
Kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) kunnen nog steeds met een verwijsbrief van de huisarts bij ons in behandeling te komen. Sinds de komst van Jeugdwet mag ook een jeugdarts of medisch specialist een kind/jeugdige doorverwijzen naar MoleMann. En de gemeente via een medewerker van het wijkteam, buurtteam, sociaal team of Centrum voor Jeugd en Gezin. De naam van dit team kan verschillen per gemeente.
MoleMann heeft met veel verschillende gemeentes een contract afgesloten om jeugdhulp te mogen leveren. Voor de start van de behandeling van een kind of jeugdige controleren wij of we een contract hebben afgesloten met de gemeente.

Basis GGZ

Op basis van uw psychische klachten maakt de huisarts een inschatting of u behandeld kan worden in de basis GGZ of de specialistische GGZ. Voor de basis GGZ bij MoleMann Mental Health heeft u een verwijzing nodig van bijvoorbeeld de huisarts. Uw verzekeraar kan ook andere verwijzers toestaan, overleg dit met uw verzekeraar.

In de generalistische basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz:
-    basis-ggz kort
-    basis-ggz middel
-    basis-ggz intensief
-    basis-ggz chronisch

Uw behandelaar deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de gestelde diagnose.

Basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico. Er wordt een beperkt aantal sessies vergoed. Blijkt u toch meer zorg nodig te hebben, dan moet u opnieuw een verwijsbrief bij de huisarts vragen. Het kan ook zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan uw behandelaar de prestatie onvolledig behandeltraject in rekening brengen.

Specialistische GGZ

De Specialistische GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen. Vaak betekenen de klachten een flinke verstoring van het dagelijks leven. De behandeling duurt vaak langere tijd. Toch streeft MoleMann ernaar de zorg zo kort mogelijk te houden. Als er verbetering optreedt, kijken we samen met u of het mogelijk is dat u weer zelfstandig – of met hulp uit bijvoorbeeld uw omgeving - verder kunt.

Kosten

Bekijk hier met welke kosten u rekening moet houden:praktische-informatie/kosten

Wachttijden

De verschillende wachttijden per vestiging vindt u hier: praktische-informatie/wachtlijst

Aanmelden

Als u een verwijsbrief heeft, kunt u zich per post aanmelden bij een MoleMann vestiging naar keuze.

Wanneer u binnen twee weken niets van ons gehoord heeft, kunt u contact opnemen met de vestiging.

Alle vestigingen van MoleMann zijn telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur.

Er is een speciaal telefonisch spreekuur voor verwijzers tussen 12.00 en 14.00 uur.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen door het sturen van een email naar: info@molemann.nl