Labyrint-in-Perspectief

Vereniging voor familie en betrokkenen van mensen met psychische en psychiatrische problemen)

Telefoon:    030 254 68 03 
website:     www.labyrint-in-perspectief.nl
mail:          secretariaat@labyrint-in-perspectief.nl

Ypsilon

Vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde psychotische kwetsbaarheid.

Telefoon:     088 000 21 20
website:      www.ypsilon.org

Nederlandse Vereniging voor autisme

Vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners en voor alle anderen die geinteresseerd zijn in autisme.

Telefoon:       0118 63 31 27 
website:        www.autisme-nva.nl/
mail:             info@autisme.nl

Alzheimer Nederland

Ondersteuning en collectieve belangenbehartiging voor mensen met Alzheimer/dementie en voor hun familie.

Alzheimertelefoon:    030 - 656 75 11
website:                  www.alzheimer-ned.nl
mail:                       info@alzheimer-ned.nl

Balans

Voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/ of gedrag.

Advies- en informatielijn: 0900 202 00 65
website:                        www.balansdigitaal.nl/

Depressie Centrum

Het Depressie Centrum van het Fonds Psychische Gezondheid behartigt de belangen van mensen met een depressie en hun verwanten.

Telefoon:     033 421 84 10
website:      www.depressiecentrum.nl

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa

Voor mensen met eetstoornissen, hun familie en hun omgeving.

Telefoon:     0900 821 24 33
website:      www.sabn.nl

Landelijke Stichting Ouders en verwanten van Druggebruikers, Zutphen (LSOVD)

Voor ouders, familie en andere relaties van (ex-)druggebruikers

Telefoon:    0900 515 22 44
website:     www.lsovd.nl

Stichting Coke van Jou

Landelijk steunpunt en kenniscentrum voor partners, familie en vrienden van verslaafden. 

Telefoon:     020-6703530
website:      www.cokevanjou.nl
mail:           info@cokevanjou.nl

Landelijk Platform GGz

Het LPGGz is de koepel van, voor en door 20 cliënten en familieorganisaties in de GGz.

Telefoon:    030-2363765
website:     www.platformggz.nl
mail:          info@platformggz.nl