Esther Brakenhoff

  • GZ-psycholoog
  • Telefoon:088 020 1307
  • Werkzaam bij vestiging(en):
  • Mijn naam is Esther Brakenhoff en ik werk sinds 2009 bij MoleMann als GZ-psycholoog. Nadat ik in twee verschillende, nogal grote zorginstellingen had gewerkt, was het prettig om op een werkplek te komen waar de lijnen korter zijn. Zowel naar de cliënten toe, als met de collega’s en de directie. De persoonlijke benadering die bij MoleMann en het team Amersfoort hoort, past ook bij mijn eigen werkwijze.

    Het kader van waaruit ik geregeld werk is schematherapie. Naast individuele behandelingen ben ik groepstherapeut (in opleiding). Deze vorm van werken, in en met de groep vind ik leuk,  uitdagend maar vooral werkzaam voor de cliënt. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving zodat mensen samen met en van elkaar kunnen leren is voor mij een zeer waardevolle manier van behandelen.

    Veel van de problemen die mensen ervaren hebben een oorsprong in de interacties met anderen. Problemen kunnen ook in stand blijven door interacties met anderen. Het aanpakken van deze problemen samen met anderen in een groep is daarbij een passende en goede werkwijze.

    Daarnaast is deze vorm van behandelen een mooie aanvulling op de systemische werkwijze van MoleMann.